Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. Modelling of wave penetration in complex areas: analyses of hindcast data

  Als onderdeel van het Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017 (WTI2017) worden Hydraulische Randvoorwaarden (HR) berekend. Deze zullen aan het einde van 2015 beschikbaar zijn en naar verwachting in 2017 door...

  12-2014

 2. Development of a time and space dependent hydraulic load model : implementation in a probablistic framework

  Het doel van de onderhavige studie is om een tussentijdse check uit te voeren op basis van de op dit moment beschikbare individuele componenten en de toepasbaarheid van deze componenten te duiden. Dit...

  12-2014

 3. Toestand vis en visserij in de Zoete Rijkswateren: 2013 : Deel 2: Methoden

  12-2014

 4. Toestand vis en visserij in de Zoete Rijkswateren: 2013 : Deel 3: Data

  12-2014

 5. Nauwkeurigheid golfmetingen Petten : analyse van verschillen tussen golfmetingen met drukdozen, stappenbaken, S4's en capdraden

  In het verleden zijn in tijdens stormen op de Petten meetsite uitgevoerde metingen verschilIen geconstateerd tussen simultaan maar met verschilIende instrumenten op eenzelfde plaats gemeten golfparameters....

  12-2014

 6. Op weg naar de implementatie van de VONK systematiek

  12-2014

 7. MWTL meetnet water- en oeverplanten : jaarrapportage 2014

  12-2014

 8. De Dreissenadichtheid in het Volkerak-Zoommeer: resultaten van onderzoek uitgevoerd in 2014

  12-2014

 9. Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium : update 2014

  12-2014

 10. Calibration of Safety Factors for wave impact on Hydraulic Asphalt Concrete Revetments : WTI cluster C

  De vermoeiing van asfaltbekledingen op dijken door golfaanval (faalmechanisme AGK) wordt doorgaans beoordeeld met het Golfklap model (in WTI2017 WaveImpact genoemd), waarbij de vermoeiing van een a...

  12-2014