Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. [Leaflet] VONK : Vervangingsopgave Natte Kunstwerken

  11-2014

 2. Brochure systematiek VONK

  11-2014

 3. Innovatieagenda 2015-2020

  De Innovatieagenda maakt duidelijk welke innovatievragen de komende jaren prioriteit hebben voor Rijkswaterstaat. De afgelopen jaren bleek meer en meer dat de partners van Rijkswaterstaat behoefte...

  11-2014

 4. Bronopsporen fecale verontreiniging in zwemwater

  Rapportage van het brononderzoek fecale verontreiniging in zwemwater in 2014

  11-2014

 5. Eelgrass restoration in the Dutch Wadden Sea; results 2014

  Door de zeegrasziekte ("wasting disease") is groot zeegras sinds de jaren 1930 nagenoeg verdwenen uit de Nederlands Waddenzee. In het kader van de Kaderrichtlijn water (KRW) wordt getracht om...

  11-2014

 6. Kuilen op de Westerschelde : data rapport 2014

  In 2014 is de zevende voor- en najaar bemonstering op de Westerschelde uitgevoerd in het kader van de monitoring voor de Kader Richtlijn Water in combinatie met een identieke bemonstering op de Zeeschelde...

  11-2014

 7. Gebruikerstevredenheidsonderzoek zeevaart 2014 : landelijk

  Om inzicht te krijgen in de tevredenheid van de zeevarenden is in het kader van de gebruikerstevredenheidsonderzoeken het derde (na 2010 en 2006) onderzoek uitgevoerd onder zeevaart (kapiteins en stuurmannen)....

  11-2014

 8. Inventarisatie beschermde soorten in de beheergebieden van Rijkswaterstaat Noord Holland 2014

  Rijkswaterstaat (RWS) moet bij het uitvoeren van bestendig beheer en onderhoud en bij het uitvoeren van kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting rekening houden met beschermde soorten...

  05-11-2014

 9. Inventarisatie beschermde soorten in de beheergebieden van Rijkswaterstaat Oost Nederland 2014

  Rijkswaterstaat (RWS) moet bij het uitvoeren van bestendig beheer en onderhoud en bij het uitvoeren van kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting rekening houden met beschermde soorten...

  05-11-2014

 10. Inventarisatie beschermde soorten in de beheergebieden van Rijkswaterstaat Noord Nederland 2014

  Rijkswaterstaat (RWS) moet bij het uitvoeren van bestendig beheer en onderhoud en bij het uitvoeren van kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting rekening houden met beschermde soorten...

  05-11-2014