Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. Rapportage inwinning Flora en Faunawetgegevens regio Zeeland, Zuid Holland en IJsselmeer 2014 : inventarisatie beschermde soorten in de beheergebieden van Rijkswaterstaat

  Rijkswaterstaat (RWS) moet bij het uitvoeren van bestendig beheer en onderhoud en bij het uitvoeren van kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting rekening houden met beschermde soorten...

  15-10-2014

 2. Ecologisch onderzoek ten behoeve van het monitoringsprogramma IJsselmeergebied, Zeeland en Zuid-Holland

  15-10-2014

 3. Confidence package: an introduction

  Met dit eenvoudige statistische tooltje, beschikbaar als R package, kan in principe van iedere milieu-beoordeling op basis van het gemiddelde van minimaal 3 jaargemiddelden de betrouwbaarheid van de...

  22-10-2014

 4. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2014

  29-10-2014

 5. Rapportage inwinning flora- en faunawetgegevens Utrecht, Noord Brabant, Limburg 2014

  Rijkswaterstaat (RWS) moet bij het uitvoeren van bestendig beheer en onderhoud en bij het uitvoeren van kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting rekening houden met beschermde soorten...

  30-10-2014

 6. De latente vraag in het wegverkeer

  Tussen 2000 en 2012 nam het gebruik van het hoofdwegennet met 16% toe. Van deze toename was naar schatting ongeveer een achtste (ca. 2%) het gevolg van extra autogebruik dat werd ‘opgeroepen’...

  30-10-2014

 7. Evaluation and fine-tuning of a procedure for statistical analysis of beach litter data

  This report statistically explores the OSPAR beach litter data, and gives recommendations on the optimized data analysis of this type of data. Trend analysis using the Mann Kendall method appears to...

  30-10-2014

 8. Evaluation and fine-tuning of a procedure for statistical analysis of beach litter data

  This study evaluates a procedure for the statistical analysis of beach litter data, that was developed by Germany and The Netherlands, as members of the OSPAR Intersessional Correspondence Group Marine...

  30-10-2014

 9. Ambient noise measurement North Sea : 2013 & 2014

  The Marine Strategy Framework Directive of the European Union contains a monitoring obligation for ambient underwater noise in the marine waters of all EU-member states. At this moment, limited knowledge...

  31-10-2014

 10. Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2013

  Presentatie van de hoeveelheden afval die in 2013 in Nederland zijn gestort en verbrand en de hoeveelheden gft-afval die zijn vergist en gecomposteerd en de hoeveelheden grond en baggerspecie die zijn...

  11-2014