Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. Exploring turbulence spectra of Mode-S EHS wind measurements

  To improve safety in aviation, it is important that pilots are provided accurate information about turbulence. Therefore research is done to improve turbulence forecasts. To validate those...

  2014

 2. Rainfall generator for the Rhine basin : description of simulations using gridded precipitation datasets and uncertainty analysis

  The rainfall generator has been used to generate long synthetic series of daily precipitation and temperature for the Rhine basin [see e.g. Wójcik et al. (2000), Buishand and Brandsma...

  2014

 3. Rainfall generator for the Meuse basin : description of simulations with and without a memory term and uncertainty analysis

  The rainfall generator has been developed to generate long synthetic sequences of daily precipitation and temperature for the Meuse basin [see e.g. Leander and Buishand (2004), Leander...

  2014

 4. KNMI’14 : climate change scenarios for the 21st century – A Netherlands perspective

  This report documents and motivates the KNMI’14 climate change scenarios. It has an intermediate status, implying that the current content of the document can be considered to be...

  2014

 5. KNMI'14 klimaatcenario's voor Nederland

  AANWEZIG: 2 ex. (KNMI)

  2014

 6. KNMI'14 klimaatcenario's voor Nederland : leidraad voor professionals in klimaatadaptatie

  AANWEZIG: 2 ex. (KNMI)

  2014

 7. Windkaart van Nederland op 100 meter hoogte gebaseerd op 2004-2013

  De subsidie die binnen de Stimulering Duurzame energieproductie (SDE+) in 2015 wordt toegekend wordt bepaald door de gemiddelde windsnelheid op de locatie van de windturbine. De Rijksdienst...

  2014

 8. Vergelijkende verificatie van neerslagverwachtingen van de modellen HARMONIE, HIRLAM en ECMWF

  Om aan de behoefte van een duidelijk beeld over de prestaties van de verschillende weersverwachtingmodellen te kunnen voorzien, is een vergelijkende verificatie van neerslagverwachtingen...

  2014

 9. Potentiële wind update 2013 met nieuwe beschuttingsfactoren en metadata

  Eens in de drie jaar worden bij het KNMI de beschuttingsfactoren (BF) berekend en indien nodig gewijzigd. BFs worden gebruikt om potentiële windreeksen te maken (vermenigvuldiging...

  2014

 10. Winter road maintenance in the Netherlands : a quantitative analysis of recent and future activities

  The analysis in winter road maintenance data from DMI revealed an average of 46 sprinkling days per winter season over the 2007‐2014 period. The analysis further showed condensation to...

  2014