Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. Experimental study of membrane fatigue response for asphalt multisurfacing systems on orthotropic steel deck bridges RWS Rapportendatabank

  In order to adequately characterize the fatigue response of the various membranes with 41 surrounding multilayer surfacing layers on orthotropic steel decks and collect the necessary 42 parameters for...

  2014

 2. Accelerated ageing protocols for (polymer modified) PA to obtain representative (rheological) properties, mimicking field aged materials

  In this work ageing protocols for asphalt and mastics were developed and investigated; i.e representation of the field ageing and their acceleration degree....

  2014

 3. Rainfall generator for the Meuse basin : description of simulations with and without a memory term and uncertainty analysis RWS Rapportendatabank

  The rainfall generator has been developed to generate long synthetic sequences of daily precipitation and temperature for the Meuse basin [see e.g. Leander and Buishand (2004), Leander...

  2014

 4. Accelerated ageing protocols for (polymer modified) PA to obtain representative (rheological) properties, mimicking field aged materials RWS Rapportendatabank

  In this work ageing protocols for asphalt and mastics were developed and investigated; i.e representation of the field ageing and their acceleration degree....

  2014

 5. Geluidmonitor 2013 : meetwaarden op referentiepunten uit SWUNG-1 RWS Rapportendatabank

  Geluidmonitor 2013 In 2012 is nieuwe geluidwetgeving voor Nederlandse rijkswegen en spoorwegen ingevoerd. Deze wet stelt grenswaarden aan het geluid langs het gehele rijksen spoorwegnet. De beheerders,...

  2014

 6. Aanzet tot functioneel specificeren van vulstof RWS Rapportendatabank

  Er zijn in Nederland vele soorten vulstoffen op de markt, die geschikt zijn voor diverse asfaltmengsels. Vulstof is vanwege het hoge specifieke oppervlak...

  2014

 7. Afpelonderzoek - bepaling homogeniteit bindmiddel : ITC validatietraject Greenway LE RWS Rapportendatabank

   

  In het kader van het ITC validatietraject voor Greenway LE, het Lage temperatuur Asfalt van Heijmans, is onderzoek verricht naar de bindm...

  2014

 8. Nieuwe opruwmethode voor ZOAB-wegdekken RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat past ZOAB al sinds 1987 toe als deklaag op autosnelwegen. Het einde van de levensduur wordt voornamelijk bepaald door teveel steenverlies, rafeling genaamd. Soms komt het...

  2014

 9. Lichtgevend asfalt? RWS Rapportendatabank

  In Nederland worden veel wegen ’s avonds en ‘s nachts verlicht. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de bebouwde kom en van fietspaden tot snelwegen. Voor deze openbare verlichting is een...

  2014

 10. Is er niet meer uit materialen LOT te halen? RWS Rapportendatabank

  Al in 2007 is het materialen LOT, Lifetime Optimalisatie Tool, door de TUD ontwikkeld, waarmee op basis van materiaaleigenschappen van mastiek, kennis van de constructie en belastinggegevens de levensduur...

  2014