Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2014

 1. Veiligheid Nederland in Kaart 2 : overstromingsrisico dijkringgebied 47, Arnhemse en Velpsebroek

  Rapport over de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyse voor de categorie a-keringen van dijkringgebied 47 Arnhemse en Velpsebroek.

  10-2014

 2. Veiligheid Nederland in Kaart 2 : overstromingsrisico dijkringgebied 48, Rijn en IJssel

  Rapport over de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyse voor de categorie a-keringen van dijkringgebied 48 Rijn en IJssel.

  10-2014

 3. Veiligheid Nederland in Kaart 2 : overstromingsrisico dijkringgebied 49, IJsselland

  Rapport over de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyse voor de categorie a-keringen van dijkringgebied 49 IJsselland.

  10-2014

 4. Veiligheid Nederland in Kaart 2 : overstromingsrisico dijkringgebied 68, Venlo-Velden

  Rapport over de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyse voor de categorie a-keringen van dijkringgebied 68 Venlo-Velden.

  10-2014

 5. Veiligheid Nederland in Kaart 2 [VNK2] overstromingsrisico dijkringgebieden 1, 2, 3 en 4 Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling en Vlieland

  Rapportage van de analyse van het overstromingsrisico van dijkringgebieden Schiermonnikoog (dijkring 1), Ameland (dijkring 2), Terschelling (dijkring 3) en Vlieland (dijkring 4).

  10-2014

 6. Vegetatielegger : instrument voor veilige en natuurlijke uiterwaarden

  10-2014

 7. V-con documents year 1 sept-oct 2014

  01-10-2014

 8. Soortensamenstelling en abundantie van fytobenthos uit de rijkswateren : MWTL, meetjaar 2013

  01-10-2014

 9. Modelonzekerheid WAQUA RMM

  Binnen WTI-2017 wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw toetsinstrumentarium, Hydra Ring, dat gebaseerd is op overstromingskansen in plaats van overschrijdingskansen. Bij deze ontwikkeling...

  14-10-2014

 10. Bijen, zweefvliegen en beheer van bermen langs rijksweg N11

   

  Doet verslag van een inventarisatie van bijen en zweefvliegen in wegbermen langs Rijksweg N11 tussen Leiden en Hazerswoude-Rijndijk. De resultaten worden gebruikt bij het...

  14-10-2014