Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2013

 1. Correlatie tussen stormvloeden en afvoeren voor de benedenrivieren : mate van correlatie en geschatte invloed op de toetspeilen RWS Rapportendatabank

  In de bepaling van de Hydraulische Randvoorwaarden (HR) voor de benedenrivieren is tot op heden aangenomen dat stormvloeden te Hoek van Holland en Rijnafvoeren te Lobith ongecorreleerd zijn. Het ontbreken...

  05-2013

 2. V-con RWS Rapportendatabank

  01-05-2013

 3. Informatiebehoefte ultrasone windmetingen op IJsselmeer : memo RWS Rapportendatabank

  Het memo bevat de Deltares informatiebehoefte aangaande ultrasone windmetingen ten behoeve van het meten van de turbulente schuifspanning. Met andere woorden, dit memo beschrijft de meerwaarde van dergelijke...

  02-05-2013

 4. Informatiebehoefte meetpaal Eemshaven : memo RWS Rapportendatabank

  In dit memo worden de volgende vragen beantwoord: • Wat is de WTI2017 informatiebehoefte voor de nieuw te plaatsen meetpaal bij Eemshaven? • Zijn de WTI2017 windmetingen op de nabijgeleven Duitse...

  02-05-2013

 5. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2012 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) Biologische gegevens RWS Rapportendatabank

  10-05-2013

 6. Fulmar Litter EcoQO monitoring along Dutch and North Sea coasts - Update 2010 and 2011 RWS Rapportendatabank

  Update 2010-2011 van de langjarige monitoringsreeks van plastics in stormvogelmagen. Deze indicator is ontwikkeld voor OSPAR, en naderhand ook geimplementeerd in de Nederlandse KRM monitoring en beoordeling...

  24-05-2013

 7. Gebiedsdossier waterwinning Brakel RWS Rapportendatabank

  In dit gebiedsdossier is informatie opgenomen die van belang is voor de bescherming van de bron voor de oppervlaktewaterwinning Brakel.

  24-05-2013

 8. Evaluatie alcoholslotprogramma : tussentijdse resultaten en aanbevelingen : hoofdrapport RWS Rapportendatabank

  Op 1 december 2011 is het alcoholslotprogramma ingevoerd. Het alcoholslotprogramma is bedoeld voor bestuurders die met te veel alcohol op aan het verkeer hebben deelgenomen. Tijdens het...

  28-05-2013

 9. Expert meeting Hydrodynamic modeling (WTI0217) : verslag RWS Rapportendatabank

  On 29 May 2013 an expert meeting was organized to discuss and reach a consensus regarding the major sources of model uncertainty for water levels in Waqua. These minutes summarized the discussion an the...

  29-05-2013

 10. Kaderrichtlijn Marien indicatoren Noordzee : naar een uitgebalanceerde selectie van indicator soorten ter evaluatie van habitats en gebieden en scenario’s hoe die te monitoren RWS Rapportendatabank

  De huidige studie heeft meerdere doelen. Het eerste doel is het selecteren van een set ‘slimme’ indicatoren (soorten of samengestelde indicatoren) ter evaluatie van de status van gebieden in...

  31-05-2013