Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2013

 1. Lichtvoering fietsers 2012/2013

  Sinds 2003 worden in het najaar en de winter metingen verricht naar de lichtvoering van fietsers op een aantal vaste locaties, 's ocbtends en 's avonds. In het jaar 2012/2013 voerde 61% van de fietsers...

  02-2013

 2. Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2010

  De voortgang van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) wordt gepresenteerd in twee afzonderlijke rapportages: deze monitoringrapportage, met in detail een verantwoording van...

  02-2013

 3. Toelichting SOS formulier 4.1.0 : uitleg gebruik SOS formulier

  14-02-2013

 4. Modelling coastline maintenance : a review of three coastline models

  One-line and multi-line process-based coastal evolution models are commonly used in coastal engineering projects to predict the effect of natural or anthropogenic changes on coastlines over periods...

  26-02-2013

 5. Trends en scenario’s voor samen werken aan waterveiligheid : Rijkswaterstaat, programma Strategische Verkenningen

  Dit achtergrondrapport geeft de resultaten weer van een verkenning naar opties voor de toekomstige samenwerking in de hoogwaterwaterbescherming in 2030. De verkenning is uitgevoerd door literatuuronderzoek,...

  28-02-2013

 6. Kader beheer groenvoorzieningen 2013 : eisen en beheervisie groenbeheer Rijkswaterstaat

  Dit document geeft de contracteisen voor het Beheer en Onderhoud van Groenvoorzieningen langs infrastructuur. De eisen zijn voorzien van een korte toelichting ("visie").

  03-2013

 7. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2011/2012

  03-2013

 8. Waterrapportage Noord-Brabant

  03-2013

 9. Tussentijdse evaluatie lokale klimaatagenda 2011-2012

  03-2013

 10. Waterverdelings-en verziltingsvraagstukken in het hoofdwatersysteem in West-en Midden Nederland

  Onderzoek naar het functioneren van het hoofdwatersysteem ( Nederrijn, Lek, Hollandse IJssel, Amsterdam Rijnkanaal) bij lage afvoeren, met als doel bij te dragen aan de oplossing van de verziltingsproblematiek...

  03-2013