Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2013

 1. Jaarverslag 2012 baggerspeciedepot IJsseloog : milieumetingen RWS Rapportendatabank

  19-03-2013

 2. 'Lessons learnt' wind op zee. : conclusies uit NSW/OWEZ onderzoek als basis voor vervolg RWS Rapportendatabank

  Bundelt bestaande onderzoeksconclusies en meningen over de belangrijkste effecten van de opwekking van windenergie op zee op ecologie (vogels, zeezoogdieren, vissen, onderwatergeluid). Waar mogelijk worden...

  20-03-2013

 3. Saliniteitsindeling van de Rijn-Maas-Delta voor de ecotopenkaart RWS Rapportendatabank

  Voor de 6-jaarlijkse update van de ecotopenkaart is de geografische indeling van de Rijn-Maasmonding in saliniteitsklassen opnieuw vastgesteld en is de gehanteerde methode beschreven.

  25-03-2013

 4. [Toelichting bij Leidraad] Scenarioanalyse weg- en spoortunnels RWS Rapportendatabank

  In deze paper wordt aangegeven hoe de Leidraad Scenarioanalyse voor wegtunnels toegepast kan worden onder de wetgeving (Rarvw) sinds 2013.

  31-03-2013

 5. Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten 2013 RWS Rapportendatabank

  Om inzicht te krijgen in de tevredenheid van weggebruikers over het hoofdwegennet is een gebruikerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder automobilisten in Nederland. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd...

  04-2013

 6. Gebruikerstevredenheidsonderzoek vrachtwagenchauffeurs 2013 RWS Rapportendatabank

  Om inzicht te krijgen in de tevredenheid van weggebruikers over het hoofdwegennet is een gebruikerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder vrachtwagenchauffeurs in Nederland. Dit onderzoek wordt jaarlijks...

  04-2013

 7. Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2013 RWS Rapportendatabank

  04-2013

 8. Het valideren van de Friction After Polishing test conform pr EN 12697-49:2011 RWS Rapportendatabank

  Met de nieuwe contractvormen die RWS hanteert krijgt de aannemer in principe meer vrijheid en verantwoordelijkheid bij de keuze van de producten die hij aanbiedt. RWS schrijft de functie van een bepaald...

  04-2013

 9. Validation of the Friction After Polishing test in accordance with pr EN 12697-49:2011 RWS Rapportendatabank

  The new contract types now being used by the Directorate-General for Public Works and Water Management (DPW) provide the contractor with more freedom and responsibility in its choice of products offered....

  04-2013

 10. Ontwikkeling suppletie Den Helder en Julianadorp 2007 RWS Rapportendatabank

  In deze studie wordt het gedrag en de effectiviteit in beeld gebracht van de suppletie die in 2007 voor de kust van Den Helder (tussen Julianadorp en de Helderse Zeewering) is gerealiseerd. De suppletie...

  04-2013