Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2013

 1. KNMI waarschuwingen Nederland

  01-2013

 2. Klimaatverandering- stand van de wetenschap

  14-01-2013

 3. Resultaten Veldexperiment Luwtestructuur : invulling kennisleemten en beantwoording onderzoeksvragen RWS Rapportendatabank

  In het kader van het onderzoeksproject Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ) van Rijkswaterstaat is met een stalen damwand van 1800 meter lengte een veldexperiment luwtestructuur uitgevoerd, in het Markermeer...

  15-01-2013

 4. Biologische monitoring proefsanering Haringvliet : herziene versie d.d. donderdag 17 januari 2013 RWS Rapportendatabank

  Het huidige rapport betreft een herziene versie van het conceptrapport uit 2006, aangevuld met gegevens uit Kerkum en van Schie (2008) en een notitie over het verspreidingsonderzoek tijdens de uitvoering...

  17-01-2013

 5. Ecotopen en habitatkartering 2011 van de zoute meren Grevelingen en Veerse Meer 1:10.000 inclusief zout-gradiƫnt RWS Rapportendatabank

  Ecotopenkaarten van het Grevelingenmeer en Veerse Meer vormen onderdeel van het biologische monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat en vervullen onder andere de MWTL informatiebehoefte. Voor de zoute...

  23-01-2013

 6. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2012 RWS Rapportendatabank

  23-01-2013

 7. Werkprogramma 2013

  28-01-2013

 8. The influence of climate change on air quality in the Netherlands : a statistical analysis

  This report is the result of an internship at the KNMI from November 2012 to January 2013 under the guidance of dr. Michiel van Weele and dr. Henk Eskes of the Chemistry and Climate division, department...

  31-01-2013

 9. Lichtvoering fietsers 2012/2013 RWS Rapportendatabank

  Sinds 2003 worden in het najaar en de winter metingen verricht naar de lichtvoering van fietsers op een aantal vaste locaties, 's ocbtends en 's avonds. In het jaar 2012/2013 voerde 61% van de fietsers...

  02-2013

 10. Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2010 RWS Rapportendatabank

  De voortgang van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) wordt gepresenteerd in twee afzonderlijke rapportages: deze monitoringrapportage, met in detail een verantwoording van...

  02-2013