Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2013

 1. The August 16, 2012 earthquake near Huizinge (Groningen)

  01-2013

 2. KNMI waarschuwingen Nederland

  01-2013

 3. Uitbreiding Richtlijnen Vaarwegen : [onderzoek ten behoeve van de uitbreiding van de Richtlijnen Vaarwegen 2011 met klasse VI]

  In opdracht van Rijkswaterstaat heeft het Marin gefaseerd een onderzoek uitgevoerd naar uitbreiding van de Richtlijnen Vaarwegen 2011 met klasse VI. Eerst zijn door extrapolatie waarden verkregen die opgaan...

  10-01-2013

 4. Klimaatverandering- stand van de wetenschap

  14-01-2013

 5. Resultaten Veldexperiment Luwtestructuur : invulling kennisleemten en beantwoording onderzoeksvragen

  In het kader van het onderzoeksproject Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ) van Rijkswaterstaat is met een stalen damwand van 1800 meter lengte een veldexperiment luwtestructuur uitgevoerd, in het Markermeer...

  15-01-2013

 6. Biologische monitoring proefsanering Haringvliet : herziene versie d.d. donderdag 17 januari 2013

  Het huidige rapport betreft een herziene versie van het conceptrapport uit 2006, aangevuld met gegevens uit Kerkum en van Schie (2008) en een notitie over het verspreidingsonderzoek tijdens de uitvoering...

  17-01-2013

 7. Ecotopen en habitatkartering 2011 van de zoute meren Grevelingen en Veerse Meer 1:10.000 inclusief zout-gradiƫnt

  Ecotopenkaarten van het Grevelingenmeer en Veerse Meer vormen onderdeel van het biologische monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat en vervullen onder andere de MWTL informatiebehoefte. Voor de zoute...

  23-01-2013

 8. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2012

  23-01-2013

 9. Werkprogramma 2013

  28-01-2013

 10. The influence of climate change on air quality in the Netherlands : a statistical analysis

  This report is the result of an internship at the KNMI from November 2012 to January 2013 under the guidance of dr. Michiel van Weele and dr. Henk Eskes of the Chemistry and Climate division, department...

  31-01-2013