Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2013

 1. Memo: ontwikkeling kliferosie Slufterdam RWS Rapportendatabank

  Naar aanleiding van kliferosie ten zuiden van de Slufterdam en het wegslaan van een vogeluitkijkpunt heeft Rijkswaterstaat Deltares gevraagd de erosie te analyseren. De morfologische ontwikkeling van...

  03-2013

 2. Van ruwe data tot overstromingsrisico : handleiding ter bepaling van het overstromingsrisico van dijkringen binnen het project VNK2 RWS Rapportendatabank

  Deze handleiding is opgesteld in het kader van het project ‘Veiligheid van Nederland in kaart2’. De handleiding geeft instructies voor het opdelen van de dijkring in vakken. Verder geeft ze...

  03-2013

 3. Explosieveiligheid tunnels : inventarisatiestudie betreffende de beoordeling van de constructieve veiligheid RWS Rapportendatabank

  03-2013

 4. Onderzoeksprogramma innovaties in de binnenvaart : basisanalyse: succes/faalfactoren bij innovaties RWS Rapportendatabank

  03-2013

 5. Kabels en Leidingen : nat RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de informatievoorziening rond kabels en leidingen bij Rijkswaterstaat. Bevat de onderdelen: - informatiebehoefte rond kabels en leidingen - opslagsystemen - meetsystemen voor opsporing kabels...

  08-03-2013

 6. Betrekkingslijnen Rijn-Maasmonding 2006 RWS Rapportendatabank

  Dit document bevat de betrekkingslijnen voor de hoogwaterstanden op LMW-locaties en kilometerraaien in de getijbeïnvloede takken van de Rijn- en Maasmonding bij vaste stormduur en fase voor open...

  08-03-2013

 7. Methodiek totstandkoming habitatkartering plus bevindingen EZ IJsselmeergebied : gebruikte bronbestanden en methodiek opbouw habitatkarteringen RWS Rapportendatabank

  13-03-2013

 8. Fytoplanktonanalyses zoete rijkswateren MWTL 2012 RWS Rapportendatabank

  15-03-2013

 9. Toelating van VGS door nieuwe wegtunnels [Beslisschema voor de bepaling van de tunnelcategorie] RWS Rapportendatabank

  Het beleid voor het bepalen van de juiste categorie voor een (nieuwe) tunnel is vastgelegd in de Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels. In bijgevoegd schema zijn de regels in de circulaire...

  15-03-2013

 10. Situatie rond Zutphen : een analyse naar aanleiding van de inspraak : toelichting ten behoeve van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat RWS Rapportendatabank

  16-03-2013