Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2013

 1. Watervogels in Nederland 2010/2011 RWS Rapportendatabank

  In dit rapport worden de watervogeltellingen besproken die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2010 tot en met juni 2011. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands,...

  2013

 2. Static electricity measurements for lightning warnings - an exploration

  Traditional lightning warning systems are based on lightning detection, and are thus not able to generate warnings before the first lightning occurs. If a thunderstorm develops overhead,...

  01-2013

 3. The August 16, 2012 earthquake near Huizinge (Groningen)

  01-2013

 4. Water keren en combineren : functiecombinaties bij waterkeringen RWS Rapportendatabank

  In 2014 worden de deltabeslissingen aan de politiek voorgelegd. Voor de waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en marktpartijen brengen die beslissingen belangrijke nieuwe...

  01-2013

 5. Development and application of effect chain model Ems-Dollard : period 2009 - 2012 RWS Rapportendatabank

  Summary of progress in 4-years of development of modellings tools in the Ems estuary. Description on methods and tools that were investigated. (More details can be found in the annual reports).

  01-2013

 6. De KNMI-weerballon : bovenluchtwaarnemingen

  01-2013

 7. Waterkeren en Combineren : functiecombinaties bij waterkeringen RWS Rapportendatabank

  In 2014 worden de deltabeslissingen aan de politiek voorgelegd. Voor de waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en marktpartijen brengen die beslissingen belangrijke nieuwe opgaven met zich...

  01-2013

 8. Sediment transport on various depth contours of the 'Holland Coast' shoreface

  The scientific foundation to maintain the Holland Coast shoreward of the -20m depth contour is limited. It is assumed that profile perturbations shoreward of the -20m depth contour influence the coast...

  01-2013

 9. De statistische kans op brand in tunnels RWS Rapportendatabank

  01-2013

 10. The August 16, 2012 earthquake near Huizinge (Groningen)

  01-2013