Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2013

 1. NMDC innovatieproject : Integraal waterbeheer : kritische zone en onzekerheden : Deelresultaat : referentie meteo

  De komende decennia zullen het klimaat en de sociaaleconomische omstandigheden in Nederland verder veranderen. Dit heeft consequenties voor de kwantiteit en kwaliteit van grond- en op...

  2013

 2. Towards application of a climate-index for dengue : case study in the Citarum upper river basin Indonesia

  Billions of people are at risk of getting infected with the dengue virus, as the Aedes mosquitoes which transmit the virus have dispersed widely over the world by now. Climate is...

  2013

 3. Broedvogels in Nederland 2011 RWS Rapportendatabank

   

  Vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2011.

   

  2013

 4. Derivation of dissolved background concentrations in Dutch surface water based on a 10th percentile of monitoring data RWS Rapportendatabank

  Dissolved background concentrations were derived for fresh water and marine waters. Based on an inventory of methods to derive dissolved background concentrations (Oste et al., 2012), the monitoring data...

  2013

 5. The role of bathymetry, wave obliquity and coastal curvature in dune erosion prediction

  2013

 6. In higher spheres : 40 years of observations at the Cabauw Site

  2013

 7. Veranderingen in gemiddelde zeeniveaus in de Nederlandse kustwateren RWS Rapportendatabank

  2013

 8. Regiospecifieke lange neerslagtijdreeksen op uurbasis

  Binnen Haaglanden en Regio Rotterdam, gelegen in de Zuidvleugel van de Randstad, speelt wateroverlast een grote rol. Door het grote percentage verhard oppervlak reageert het watersysteem...

  2013

 9. Setting up a map visualization environment

  Het KNMI publiceert veel informatie in kaarten op het internet en via geprinte rapporten. Voor de automatische kaart generatie op het internet is een nieuwe infrastructuur ontwikkeld gebaseerd...

  2013

 10. Watervogels in Nederland 2010/2011 RWS Rapportendatabank

  In dit rapport worden de watervogeltellingen besproken die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2010 tot en met juni 2011. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands,...

  2013