Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2013

 1. Biologische monitoring proefsanering Haringvliet : herziene versie d.d. donderdag 17 januari 2013 RWS Rapportendatabank

  Het huidige rapport betreft een herziene versie van het conceptrapport uit 2006, aangevuld met gegevens uit Kerkum en van Schie (2008) en een notitie over het verspreidingsonderzoek tijdens de uitvoering...

  17-01-2013

 2. Ecotopen en habitatkartering 2011 van de zoute meren Grevelingen en Veerse Meer 1:10.000 inclusief zout-gradiënt RWS Rapportendatabank

  Ecotopenkaarten van het Grevelingenmeer en Veerse Meer vormen onderdeel van het biologische monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat en vervullen onder andere de MWTL informatiebehoefte. Voor de zoute...

  23-01-2013

 3. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2012 RWS Rapportendatabank

  23-01-2013

 4. Lichtvoering fietsers 2012/2013 RWS Rapportendatabank

  Sinds 2003 worden in het najaar en de winter metingen verricht naar de lichtvoering van fietsers op een aantal vaste locaties, 's ocbtends en 's avonds. In het jaar 2012/2013 voerde 61% van de fietsers...

  02-2013

 5. Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2010 RWS Rapportendatabank

  De voortgang van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) wordt gepresenteerd in twee afzonderlijke rapportages: deze monitoringrapportage, met in detail een verantwoording van...

  02-2013

 6. Modelling coastline maintenance : a review of three coastline models RWS Rapportendatabank

  One-line and multi-line process-based coastal evolution models are commonly used in coastal engineering projects to predict the effect of natural or anthropogenic changes on coastlines over periods...

  26-02-2013

 7. Trends en scenario’s voor samen werken aan waterveiligheid : Rijkswaterstaat, programma Strategische Verkenningen RWS Rapportendatabank

  Dit achtergrondrapport geeft de resultaten weer van een verkenning naar opties voor de toekomstige samenwerking in de hoogwaterwaterbescherming in 2030. De verkenning is uitgevoerd door literatuuronderzoek,...

  28-02-2013

 8. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2011/2012 RWS Rapportendatabank

  03-2013

 9. Waterrapportage Noord-Brabant RWS Rapportendatabank

  03-2013

 10. Waterverdelings-en verziltingsvraagstukken in het hoofdwatersysteem in West-en Midden Nederland RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar het functioneren van het hoofdwatersysteem ( Nederrijn, Lek, Hollandse IJssel, Amsterdam Rijnkanaal) bij lage afvoeren, met als doel bij te dragen aan de oplossing van de verziltingsproblematiek...

  03-2013