Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2013

 1. Dataconversie macrozoƶbenthos Waddenzee en Eems-Dollard voor BEQI-2 : beschrijving van het script en alle conversiestappen RWS Rapportendatabank

  In dit rapport wordt de conversie van MWTL benthos data uit de Waddenzee en Dollard, naar een invoerformat dat geschikt is voor het KRW BEQI2 tool, technisch beschreven.

  12-12-2013

 2. Monitoring nautische veiligheid 2013 : binnenwateren RWS Rapportendatabank

  14-12-2013

 3. Praktijk onderzoek 'Ontgassen binnenvaart' : inventarisatie van emissies, werkwijze en handelingen bij het ontgassen van ladingtanks bij binnenvaartschepen RWS Rapportendatabank

  Het onderzoek schetst een beeld uit de praktijk over het ontgassen door middel van metingen aan boord van schepen en interviews met betrokken stakeholders. Onderzoeksvragen: 1. Hoeveel restdampen blijven...

  15-12-2013

 4. RingToets generated by Doxygen 1.8.5 RWS Rapportendatabank

  Classification documention RingToets

  17-12-2013

 5. Richtlijn projectmonitoring : inrichtingsprojecten Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  Dit rapport is een richtlijn voor de opzet van ecologische monitoring van de belangrijkste inrichtingsmaatregelen in de Rijskwateren t.b.v. de Kader Richtlijn Water. Doel is uniformering van de monitoring...

  19-12-2013

 6. Dashboard vorstschade op Rijkswegen : analyse van de winters 2012 en 2013 RWS Rapportendatabank

  Door Rijkswaterstaat is in de winters 2012 en 2013 een database bijgehouden, waarin de gedurende die winters opgetreden vorstschade is geregistreerd. Dit rapport analyseert deze data in combinatie met...

  31-12-2013