Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2013

 1. eDNA onderzoek grote modderkruiper in de uiterwaarden van de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel

  Op verzoek van RWS Oost-Nederland heeft RAVON op een twintigtal locaties met historische vindplaatsen en op een tiental plaatsen met in potentie geschikt leefgebied langs de Waal, Nederrijn, Lek en...

  2013

 2. Standardization of data and methods for calculating daily Tmean, Tn and Tx in the Netherlands for the 1901-1970 period

  The quality of meteorological measurements deserves continuous attention. KNMI therefore follows as close as possible the regulations of the World Meteorological Organization and the guidelines...

  2013

 3. Effect of fillers on mastic behaviour

  In Suriname only baghouse dust is used as filler for Hot Mix Asphalt (HMA). Sometimes it can happen that during the production of HMA, due to the availability of baghouse dust, other fine...

  2013

 4. Aanvangsstroefheid tweelaags ZOAB : toepassing van acrylvezels in TLZOAB

  2013

 5. Research into applications of acrylic fibres in porous asphalt: laboratory, numerical and field study

  A laboratory and numerical study were conducted to gain insight into the performance of a short fibre containing Porous Asphalt (PA) mixture. Laboratory works include microscopy analysis...

  2013

 6. Leidraad beheer groenvoorzieningen 2013 : wegen - kanalen - rivieren

  Dit document vervangt de in 2006 verschenen Leidraad Beheer Groenvoorzieningen

  2013

 7. Gemeten en berekende (NO2) concentraties in 2010 en 2011 : een test van de standaardrekenmethoden 1 en 2

  Concentraties van stikstofdioxiden in de lucht die langs wegen zijn berekend, liggen in 2010 en 2011 gemiddeld dicht bij concentraties die daar zijn gemeten. Gemiddeld verschillen de berekende concentraties...

  2013

 8. Analysis of five-point bending test for multilayer surfacing system on orthotropic steel bridges

  The French five-point bending (5PB) test provides a laboratory-scale test that allows studying the fatigue resistance of surfacing systems on orthotropic steel deck (OSD) bridges. The surfacing...

  2013

 9. Test method to assess bonding characteristics of membrane layers in wearing course on orthotropic steel bridge decks

  The French five-point bending (5PB) test provides a laboratory-scale test that allows studying the fatigue resistance of surfacing systems on orthotropic steel deck (OSD) bridges. The surfacing...

  2013

 10. De HYDRA-modules : HYDRA-0 voor inzicht in de fysica van waterstanden en golven

  De hoofdfunctie van Hydra-0 (nul) is het kunnen narekenen van de fysica van een probabilistische Hydra-som van de Meren, Benedenrivieren, Vecht en IJsseldelta. Daarnaast kan met Hydra-0 de toetsing op...

  2013