Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2013

 1. eDNA onderzoek grote modderkruiper in de uiterwaarden van de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel

  Op verzoek van RWS Oost-Nederland heeft RAVON op een twintigtal locaties met historische vindplaatsen en op een tiental plaatsen met in potentie geschikt leefgebied langs de Waal, Nederrijn, Lek en...

  2013

 2. Standardization of data and methods for calculating daily Tmean, Tn and Tx in the Netherlands for the 1901-1970 period

  The quality of meteorological measurements deserves continuous attention. KNMI therefore follows as close as possible the regulations of the World Meteorological Organization and the guidelines...

  2013

 3. Leidraad beheer groenvoorzieningen 2013 : wegen - kanalen - rivieren

  Dit document vervangt de in 2006 verschenen Leidraad Beheer Groenvoorzieningen

  2013

 4. De HYDRA-modules : HYDRA-0 voor inzicht in de fysica van waterstanden en golven

  De hoofdfunctie van Hydra-0 (nul) is het kunnen narekenen van de fysica van een probabilistische Hydra-som van de Meren, Benedenrivieren, Vecht en IJsseldelta. Daarnaast kan met Hydra-0 de toetsing op...

  2013

 5. Bepaling van het effect van een stralingsafscherming op de meting van luchttemperatuur : ontwerp veldopstelling en eerste meetresultaten

  Het project ONATIS1 wordt uitgevoerd om de artefacten die kunnen optreden bij luchttemperatuurmetingen in de KNMI stralingsafscherming (“temperatuurhut”) te kwantificeren....

  2013

 6. Vroege signalen, tijdige strategie : beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat : een essay van de Denktank van de NSOB

  2013

 7. ASCAT assimilation in HIRLAM report

  The data of the space-born radar ASCAT provides global wind information over water surfaces, including data sparse oceans. The use of these data in global numerical weather prediction...

  2013

 8. Improving GLAMEPS wind speed forecasts by statistical postprocessing

  The Grand Limited Area Model Ensemble Prediction System (GLAMEPS) is a short range multimodel ensemble system, a combination of the subensembles from the ALADIN, HIRLAM STRACO and Kain-Fritsch...

  2013

 9. www.meteoalarm.eu : immediate warnings of dangerous and extreme weather across all of Europe on Internat

  2013

 10. Impact of HARMONIE high-resolution meteorological forecasts on the air quality simulations of LOTOS-EUROS

  In this study, we couple the LOTOS-EUROS model with high resolution meteorological forecasts from the Harmonie model to study the impact on air quality in comparison to simulations driven...

  2013