Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2012

 1. TBT-gehalten en effecten bij de gewone Alikruik (Littorina littotrea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2010

  In opdracht van RWS Waterdienst analyseert IMARES het voorkomen van intersex bij de gewone Alikruik, op vast aangewezen plekken langs de Nederlandse kust. Alikruiken zijn lang niet overal voorradig en...

  04-01-2012

 2. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2010 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : biologische gegevens van bot

  In opdracht van Rijkswaterstaat, Waterdienst zijn in 2010 door IMARES werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit...

  04-01-2012

 3. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2010 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) Biologische gegevens van bot

  04-01-2012

 4. Schelpdierwateronderzoek 2010

  In opdracht van RWS waterdienst heeft Imares onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit. In de Europese Unie zijn enkele richtlijnen geïmplementeerd, welke eisen aangaande schelpdieren en...

  05-01-2012

 5. Annual report ANT smelt 2011 : a changing role for smelt, Osmerus eperlanus, in the Lake IJsselmeer en Lake Markermeer foodweb? Climate- and nutrient-induced changes in ecosystem functioning

  Study should unravel the mechanisms underlying the decline of smelt in the Lake IJsselmeer/Markermeer area. A combinatioen of field work en laboratory experiments will be carried out and populations...

  09-01-2012

 6. Non-breeding adults or ‘floaters’ in bird populations

  Bird populations can be subdivided into different stages based on age, with the main categories juveniles, sub-adults, and adults (Figure 1). The age at which birds physiologically reach sexual maturity...

  12-01-2012

 7. Padbreedte van schepen in bochten : bepalen bochtentoeslag voor het dimensioneren van vaarwegen

  In het kader van een onderzoek naar de richtlijnen van klasse VI vaarwegen door MARIN in opdracht van DVS en voor het opstellen van de RVW 2011 zijn de voorschriften voor het dimensioneren...

  13-01-2012

 8. Ex-ante analyse nieuwe stijl MIRT-verkenning

  Een analyse van de MIRT-verkenning aan de hand van een brede literatuurstudie, 5 projecten en 20 interviews. De resultaten bieden inzicht in de huidige stand van zaken rondom Sneller & Beter en MI...

  18-01-2012

 9. Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling hoofdwegennet 4e kwartaal 2011, 1 oktober - 31 december 2011

  De bereikbaarheid op het hoofdwegennet is dit kwartaal verbeterd. In het afgelopen kwartaal is: • de kwartaalverkeersprestatie licht gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (+2,9%);...

  24-01-2012

 10. Kosten-batenanalyse bij integrale gebiedsverkenningen: toepasbaarheid van de OEI-systematiek

  De methodiek die de overheid hanteert om de maatschappelijke effecten van transportinfrastructuur in beeld te brengen, is in principe ook goed bruikbaar voor integrale gebiedsverkenningen....

  25-01-2012