Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2012

 1. Landelijk publieksanalyserapport 2012 : zichtbaar beter RWS Rapportendatabank

  In opdracht van het Bestuur van Rijkswaterstaat wordt ieder jaar het Landelijk Publieksanalyserapport (LPAR) opgesteld. Hierin wordt inzicht gegeven in de (algemene) beleving van gebruikers van het hoofdwegennet...

  21-12-2012

 2. MWTL meetplan 2013 : monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands milieumeetnet rijkswateren RWS Rapportendatabank

  Beschrijft het meetplan voor de uitvoering van het chemisch en biologisch meetnet inzake het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands' (MWTL) in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren....

  21-12-2012

 3. Brondocument waterlichaam Bovenmaas : doelen en maatregelen Rijkswateren 2009 RWS Rapportendatabank

  21-12-2012

 4. Brondocument waterlichaam Bovenrijn, Waal : doelen en maatregelen Rijkswateren 2009 (NL93_8) RWS Rapportendatabank

  21-12-2012

 5. Brondocument waterlichaam Grensmaas : doelen en maatregelen Rijkswateren 2009 : (NL91_GM) RWS Rapportendatabank

  21-12-2012

 6. Onderzoek meetstrategie en bodemdynamiek RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de dynamiek van de waterbodem van de geulen op de Noordzee en van de Waal. Bodemdynamiek is de bepalende factor voor de monitoringsfrequentie van de waterbodem. Onderzocht zijn de mate van...

  27-12-2012