Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2012

 1. Analysis of remote sensing validation methods

  Analyse van verschillende methodes om de kwaliteit van remote sensing beelden voor het bepalen van de waterkwaliteit te beoordelen. EOF methode voor het bepalen van spatiele en temporele patronen in de...

  21-12-2012

 2. Landelijk publieksanalyserapport 2012 : zichtbaar beter

  In opdracht van het Bestuur van Rijkswaterstaat wordt ieder jaar het Landelijk Publieksanalyserapport (LPAR) opgesteld. Hierin wordt inzicht gegeven in de (algemene) beleving van gebruikers van het hoofdwegennet...

  21-12-2012

 3. MWTL meetplan 2013 : monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands milieumeetnet rijkswateren

  Beschrijft het meetplan voor de uitvoering van het chemisch en biologisch meetnet inzake het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands' (MWTL) in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren....

  21-12-2012

 4. Brondocument waterlichaam Bovenmaas : doelen en maatregelen Rijkswateren 2009

  21-12-2012

 5. Brondocument waterlichaam Bovenrijn, Waal : doelen en maatregelen Rijkswateren 2009 (NL93_8)

  21-12-2012

 6. Brondocument waterlichaam Grensmaas : doelen en maatregelen Rijkswateren 2009 : (NL91_GM)

  21-12-2012

 7. Onderzoek meetstrategie en bodemdynamiek

  Onderzoek naar de dynamiek van de waterbodem van de geulen op de Noordzee en van de Waal. Bodemdynamiek is de bepalende factor voor de monitoringsfrequentie van de waterbodem. Onderzocht zijn de mate van...

  27-12-2012