Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2012

 1. Bouwstenen professionele inspecties : handreiking voor het organiseren van inspecties : organisatie deel

  De Handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit drie delen: het Organisatie deel, het Technisch deel en het Standaard inspectieplan. Dit document is het Organisatie deel. Het biedt...

  2012

 2. Inspectiewijzers : handreiking inspecties waterkeringen : technisch deel

  De Handreiking Inspectie Waterkeringen 2012 bestaat uit drie delen: het Organisatie deel, het Technisch deel en het Standaard Inspectieplan. Dit document is het Technisch deel. Het biedt...

  2012

 3. Stormvloedkering Oosterschelde: ontwikkeling ontgrondingskuilen en stabiliteit bodembescherming : deelrapportage hellinginstabiliteit

  Er is een onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit van de bodembescherming van de Stormvloedkering Oosterschelde. Dit deelrapport gaat in op de stabiliteit van de onderwatertaluds langs de ontgrondingskuilen....

  2012

 4. Methods to derive natural background concentrations of metals in surface water : and application of two methods in a case study

  Dit rapport evalueert bestaande methoden voor het afleiding van achtergrondconcentraties voor zware metalen in oppervlaktewater. Er zijn zes methoden geëvalueerd waarvan er drie bruikbaar zijn. In...

  2012

 5. Stormvloedkering Oosterschelde : ontwikkeling ontgrondingskuilen en stabiliteit bodembescherming : deelrapportage ontgrondingen

  Rijkswaterstaat voert momenteel een studie uit naar de ontwikkeling van de ontgrondingskuilen aan weerszijden van de Stormvloedkering Oosterschelde (hierna OSK) en de gevolgen daarvan op de kering en...

  2012

 6. Inspectiewijzers : handreiking inspecties waterkeringen : technisch deel

  De Inspectiewijzer biedt de medewerker beheer en vooral de inspecteur, die belast is met het inspecteren van de waterkeringen, technisch informatie over het uitvoeren van inspecties en het waarnemen van...

  2012

 7. Stormvloedkering Oosterschelde : ontwikkeling ontgrondingskuilen en stabiliteit bodembescherming : hoofdrapport

  In 2012 werd een aantal constateringen gedaan: • Op een aantal plaatsen is de rand van de bodembescherming verzakt, beschadigd of zelfs verdwenen. • De beheerfilosofie van bewaken en bestorten...

  2012

 8. Watervogels in Nederland 2009/2010

  2012

 9. Asfalteren bij lage temperaturen : verslaggeving van de ZOAB+ proefvakken A58

  Als tijdens een strenge winter vorstschade van enige omvang aan het wegdek optreedt, zoals overmatige rafeling in ZOAB, bieden de bestaande technieken beperkte mogelijkheden om te asfalteren. Wereldwijd...

  01-2012

 10. Zwemwaterkwaliteit 2011 : in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zuid-Holland

  Geeft informatie over het monitoren van zwemwater. Na de inleiding worden in hoofdstuk 2 de locaties, bemonsteringsfrequentie en analyses beschreven. Tevens wordt het onderdeel &lsquo...

  01-2012