Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2012

 1. Toelichting bij het natuuronderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de snelheidsverhoging 130 km/h : memo ten behoeve van de ter inzage legging van 1 september 2012 tot en met 12 oktober 2012 RWS Rapportendatabank

  2012

 2. Bouwstenen professionele inspecties : handreiking voor het organiseren van inspecties : organisatie deel RWS Rapportendatabank

  De Handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit drie delen: het Organisatie deel, het Technisch deel en het Standaard inspectieplan. Dit document is het Organisatie deel. Het biedt...

  2012

 3. Inspectiewijzers : handreiking inspecties waterkeringen : technisch deel RWS Rapportendatabank

  De Handreiking Inspectie Waterkeringen 2012 bestaat uit drie delen: het Organisatie deel, het Technisch deel en het Standaard Inspectieplan. Dit document is het Technisch deel. Het biedt...

  2012

 4. Stormvloedkering Oosterschelde: ontwikkeling ontgrondingskuilen en stabiliteit bodembescherming : deelrapportage hellinginstabiliteit RWS Rapportendatabank

  Er is een onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit van de bodembescherming van de Stormvloedkering Oosterschelde. Dit deelrapport gaat in op de stabiliteit van de onderwatertaluds langs de ontgrondingskuilen....

  2012

 5. Methods to derive natural background concentrations of metals in surface water : and application of two methods in a case study RWS Rapportendatabank

  Dit rapport evalueert bestaande methoden voor het afleiding van achtergrondconcentraties voor zware metalen in oppervlaktewater. Er zijn zes methoden geëvalueerd waarvan er drie bruikbaar zijn. In...

  2012

 6. Basisrapportage 2012 Water- en oeverplantenmeetnet : toelichting bij de digitale gegevens

  2012

 7. Stormvloedkering Oosterschelde : ontwikkeling ontgrondingskuilen en stabiliteit bodembescherming : deelrapportage ontgrondingen RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat voert momenteel een studie uit naar de ontwikkeling van de ontgrondingskuilen aan weerszijden van de Stormvloedkering Oosterschelde (hierna OSK) en de gevolgen daarvan op de kering en...

  2012

 8. Inspectiewijzers : handreiking inspecties waterkeringen : technisch deel RWS Rapportendatabank

  De Inspectiewijzer biedt de medewerker beheer en vooral de inspecteur, die belast is met het inspecteren van de waterkeringen, technisch informatie over het uitvoeren van inspecties en het waarnemen van...

  2012

 9. Stormvloedkering Oosterschelde : ontwikkeling ontgrondingskuilen en stabiliteit bodembescherming : hoofdrapport RWS Rapportendatabank

  In 2012 werd een aantal constateringen gedaan: • Op een aantal plaatsen is de rand van de bodembescherming verzakt, beschadigd of zelfs verdwenen. • De beheerfilosofie van bewaken en bestorten...

  2012

 10. Watervogels in Nederland 2009/2010 RWS Rapportendatabank

  2012