Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2012

 1. Development of Dynamic Asphalt Stripping Machine for Better Prediction of Moisture Damage on Porous Asphalt in the Field RWS Rapportendatabank

  Stripping is a major source of pavement distress and takes place in the presence of moisture. Over the years, many laboratory tests have been proposed to evaluate moisture sensitivity of...

  2012

 2. Laboratory simulation of the clogging behaviour of single-layer and two-layer porous asphalt RWS Rapportendatabank

   

   

  The permeability of porous asphalt (PA) reduces after a few years in service due to clogging. The two-layer porous asphal (TLPA) was developed to...

  2012

 3. Natuurvriendelijke oevers langs de Lek : evaluatie van 6 jaar monitoring : samenvatting RWS Rapportendatabank

  2012

 4. Uitvoeringskader gevelisolatie 2012 (UGI'12) : uitvoeringskader voor gevelisolatie rond rijkswegen ter nadere uitwerking van Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Wet milieubeheer RWS Rapportendatabank

  De regels die gelden bij het uitvoeren van onderzoek en het aanbrengen van isolatie.

  2012

 5. Inpassings- en vormgevingsplan A4 Delft-Schiedam, TB Bijlage_G : DEEL IV - Bijlage G bij de toelichting RWS Rapportendatabank

  Het inpassings- en vormgevingsplan dat hoort bij het Tracébesluit (TB). Het belangrijkste onderdeel van dit plan is een serie inpassingsvoorstellen per deelgebied.

  2012

 6. www.meteoalarm.eu : actuele waarschuwingen van gevaarlijk en extreem weer in heel Europa op internet

  2012

 7. HYMOG Hydrologische Modellierungsgrundlagen im Rheingebiet RWS Rapportendatabank

  2012

 8. Evaluatie verontreiniging door lichteiland Goeree op 10 juli 2004 RWS Rapportendatabank

  2012

 9. Fotoboek verbreding A2 RWS Rapportendatabank

  2012

 10. Broedvogels in Nederland 2010 RWS Rapportendatabank

  Vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2010

  2012