Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2012

 1. Laboratory simulation of the clogging behaviour of single-layer and two-layer porous asphalt

   

   

  The permeability of porous asphalt (PA) reduces after a few years in service due to clogging. The two-layer porous asphal (TLPA) was developed to...

  2012

 2. Natuurvriendelijke oevers langs de Lek : evaluatie van 6 jaar monitoring : samenvatting

  2012

 3. Uitvoeringskader gevelisolatie 2012 (UGI'12) : uitvoeringskader voor gevelisolatie rond rijkswegen ter nadere uitwerking van Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Wet milieubeheer

  De regels die gelden bij het uitvoeren van onderzoek en het aanbrengen van isolatie.

  2012

 4. Inpassings- en vormgevingsplan A4 Delft-Schiedam, TB Bijlage_G : DEEL IV - Bijlage G bij de toelichting

  Het inpassings- en vormgevingsplan dat hoort bij het Tracébesluit (TB). Het belangrijkste onderdeel van dit plan is een serie inpassingsvoorstellen per deelgebied.

  2012

 5. www.meteoalarm.eu : actuele waarschuwingen van gevaarlijk en extreem weer in heel Europa op internet

  2012

 6. HYMOG Hydrologische Modellierungsgrundlagen im Rheingebiet

  2012

 7. Evaluatie verontreiniging door lichteiland Goeree op 10 juli 2004

  2012

 8. Fotoboek verbreding A2

  2012

 9. Broedvogels in Nederland 2010

  Vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2010

  2012

 10. Toelichting bij het natuuronderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de snelheidsverhoging 130 km/h : memo ten behoeve van de ter inzage legging van 1 september 2012 tot en met 12 oktober 2012

  2012