Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Eindrapport verklaringsmodel vlootsamenstelling RWS Rapportendatabank

  10-02-2011

 2. Gebruikerstevredenheidsonderzoek Waterkwaliteit 2011 : rapportage van diepte-interviews met natuur- en milieuorganisaties RWS Rapportendatabank

  Meten van gebruikerstevredenheid waterkwaliteit

  14-02-2011

 3. Sluisdrempelmetingen voor MID Limburg : Inmeting van veertien ijkdrempels tbv hydrografische meetvaartuigen. RWS Rapportendatabank

  Landmeetkundig inmeten van sluisdrempels in NAP. Zodoende kunnen echoloodsystemen (hydrografie) worden geijkt. Beschrijft de methode en uitvoering van het landmeetkundig inmeten van een veertiental sluisdrempels...

  15-02-2011

 4. Eindevaluatie Anders Betalen voor Mobiliteit 30 mei 2006 - 31 december 2010 RWS Rapportendatabank

  Eindevaluatie van het project Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM)

  15-02-2011

 5. Toelichting monitoring vegetatiestructuur natuurvriendelijke oevers Maas : monitoring vegetatiestructuur en oeverlijn natuurvriendelijke oevers Maas 2010 RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat Limburg heeft de taak om in 2020 70% van de Maasoevers natuurvriendelijk te hebben ingericht. Waar mogelijk worden de huidige oevers omgevormd tot natuurvriendelijke oevers waardoor een...

  24-02-2011

 6. Passive sampling en biomonitoring RWS Rapportendatabank

  Aanvullend op de MWTL biomonitoring in Rijkswateren is eind 2008 voor een aantal locaties uit dat programma een bemonstering met siliconenrubber passive sampling uitgevoerd. Hiermee zijn vrij opgeloste...

  25-02-2011

 7. Richtlijnen handelwijze bij noodschade RWS Rapportendatabank

  In het kader van het terugdringen van het aantal files is de inschatting gemaakt, dat rijstroken sneller kunnen worden vrijgegeven wanneer gekozen wordt voor een noodreparatie. De definitieve reparatie...

  03-2011

 8. Samen bouwen aan de toekomst : PPS bij natte en droge infrastructuur RWS Rapportendatabank

  In deze brochure geeft de PPS Kennispool van Rijkswaterstaat meer informatie over PPS en DBFMin het bijzonder. In het laatste deel van de brochure staan enkele handreikingen voor...

  03-2011

 9. Review van de methodiek voor afleiden van golfstatistiek op relatief diep water RWS Rapportendatabank

  Review van de methodiek voor afleiden van golfstatistiek

  03-2011

 10. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2009/2010 RWS Rapportendatabank

  03-2011