Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Regionale Kustlijnzorg advisering Schiermonnikoog [memo]

  Jaarlijks wordt door Rijkswaterstaat circa 12 miljoen m3 zand gesuppleerd om structurele
  erosie tegen te gaan. Zo wordt de BKL (Basis KustLijn) gehandhaafd en groeien de zandvoorraden van het Kustfundament...

  13-01-2011

 2. Hydraulische metingen vispassages Nederrijn-Lek : resultaten 2002-2007 RWS Rapportendatabank

  Om vistrek via de Nederrijn-Lek mogelijk te maken zijn de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein voorzien van vispassages. De vispassages zijn uitgevoerd als bekkentrap en zijn operationeel...

  16-01-2011

 3. Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling hoofdwegennet : 4e kwartaal 2010 : 1 oktober – 31 december 2010 RWS Rapportendatabank

  De bereikbaarheid op het hoofdwegennet is dit kwartaal verslechterd. In het afgelopen kwartaal is: - het aantal afgelegde kilometers licht gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar 0.3%);...

  19-01-2011

 4. Trends en ontwikkelingen in ecologie en waterkwaliteit van het Eemmeer RWS Rapportendatabank

  Geeft allereerst een overzicht van recente ecologische ontwikkelingen in het Eemmeer. Het Eemmeer heeft een geschiedenis van zeer hoge nutirëntengehalten, waardoor het gekenmerkt werd door een laag...

  24-01-2011

 5. Verzilvering wegontwerp: ontwerpsessie community 25 januari 2011 RWS Rapportendatabank

  Met het oog op de toenemende vergrijzing zal Rijkswaterstaat bij het uitvoeren van deze taak meer en meer rekening moeten gaan houden met de senior weggebruiker. Deze publicatie gaat in op de senior weggebruiker...

  25-01-2011

 6. Stroomlijnen van kennis : de kennisstrategie Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  In de strategie wordt richting gegeven aan het kennismanagement bij RWS en wordt laten zien welk belang kennis heeft voor RWS en welke positie het agentschap inneemt binnen de kenniswereld....

  31-01-2011

 7. Documentation of the TMAP parameter - Pollutants in seabird eggs - in The Netherlands in 2010 RWS Rapportendatabank

  31-01-2011

 8. Evaluatie wetgeving tunnelveiligheid RWS Rapportendatabank

  Evaluatie van de wetgeving rondom tunnelveiligheid. 
  De Europese Commissie heeft de Richtlijn 2004/54/EG inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese...

  31-01-2011

 9. Eindrapport zoekopdracht aanvullende windenergiegebieden Nationaal Waterplan

   

  02-2011

 10. Nederlands afval in cijfers, 2000-2008 RWS Rapportendatabank

  De voortgang van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP) wordt jaarlijks gepresenteerd in twee afzonderlijke rapportages: deze monitoringrapportage, met in detail een verantwoording...

  02-2011