Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Trends en ontwikkelingen in ecologie en waterkwaliteit van het Eemmeer RWS Rapportendatabank

  Geeft allereerst een overzicht van recente ecologische ontwikkelingen in het Eemmeer. Het Eemmeer heeft een geschiedenis van zeer hoge nutirëntengehalten, waardoor het gekenmerkt werd door een laag...

  24-01-2011

 2. Verzilvering wegontwerp: ontwerpsessie community 25 januari 2011 RWS Rapportendatabank

  Met het oog op de toenemende vergrijzing zal Rijkswaterstaat bij het uitvoeren van deze taak meer en meer rekening moeten gaan houden met de senior weggebruiker. Deze publicatie gaat in op de senior weggebruiker...

  25-01-2011

 3. Stroomlijnen van kennis : de kennisstrategie Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  In de strategie wordt richting gegeven aan het kennismanagement bij RWS en wordt laten zien welk belang kennis heeft voor RWS en welke positie het agentschap inneemt binnen de kenniswereld....

  31-01-2011

 4. Documentation of the TMAP parameter - Pollutants in seabird eggs - in The Netherlands in 2010 RWS Rapportendatabank

  31-01-2011

 5. Evaluatie wetgeving tunnelveiligheid RWS Rapportendatabank

  Evaluatie van de wetgeving rondom tunnelveiligheid. 
  De Europese Commissie heeft de Richtlijn 2004/54/EG inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese...

  31-01-2011

 6. Nederlands afval in cijfers, 2000-2008 RWS Rapportendatabank

  De voortgang van de uitvoering van het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP) wordt jaarlijks gepresenteerd in twee afzonderlijke rapportages: deze monitoringrapportage, met in detail een verantwoording...

  02-2011

 7. NBD16312 Conserveringssysteemblad RWS Rapportendatabank

  In dit conserveringssysteemblad zijn geaccepteerde conserveringsystemen opgenomen die kunnen worden toegepast op weg- en waterbouwkundige staalcomstructies voor onderwatertoepassing.

  02-02-2011

 8. NBD16343 Conserveringssysteemblad RWS Rapportendatabank

  In dit conserveringssysteemblad zijn geaccepteerde conserveringsystemen opgenomen die kunnen worden toegepast op verkeersdraagconstructies

  02-02-2011

 9. Bestaand gebruik kleine luchtvaart en beheerplannen Natura 2000. Naar een uniforme en transparante behandeling van dit onderwerp in alle beheerplannen RWS Rapportendatabank

  Voor alle 166 Natura 2000-gebieden in Nederland zijn kernopgaven en instandhoudingsdoelen geformuleerd. Deze zijn vastgelegd in (ontwerp-)aanwijzingsbesluiten. Om de doelen te realiseren worden voor...

  07-02-2011

 10. Review of marine benthic indicators and metrics for the WFD and design of an optimized BEQI RWS Rapportendatabank

  In this report, indicators and metrics that have been developed and applied within the context of the Water Framework Directive have been reviewed. The goal of this review was to prepare the optimisation...

  09-02-2011