Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Waarom een nieuwe Omgevingswet: schets omgevingsrechtelijke problemen

  Het omgevingsrecht is gaandeweg uitgegroeid tot een divers en complex geheel van wettelijke kaders. Wat ooit begon met de Mijnwet in 1810 telt inmiddels circa 60 wetten.
  Steeds sterker klinkt de...

  2011

 2. Implementation and documentation of Sensor Web Enablement at KNMI

  2011

 3. Broedvogels in Nederland 2009

  In dit verslag worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2009. De organisatie hiervan is in handen van SOVON Vogelonderzoek Nederland (SOVON) en het...

  2011

 4. Klimaatinformatie op maat : de juiste data voor elke sector

  2011

 5. Delta-instrumentarium : de set van hulpmiddelen voor het Deltaprograma

  Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen met inbreng van de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het doel...

  2011

 6. Klimaatwijzer : GPS voor een klimaatwijze inrichting van Nederland

  De klimaatwijzer is een handreiking voor het tijdig omgaan met de gevolgen van klimaatveranderig in ruimtelijke planprocessen en biedt ondersteung bij het maken van klimaatbewuste keuzes in ruimtelijke...

  2011

 7. Watervogels in Nederland 2008/2009

  2011

 8. A feeling for soil and water : a tribute to prof. Frans Barends

  2011

 9. Green growth in the Netherlands / [Kees Baldé, Bram Edens en Sjoerd Schenau] ; Statistics Netherlands ; under the direction of the Ministry of Infrastructure and the Environment

  Er is nog geen sprake van 'groene groei' in Nederland, blijkt uit onderzoek door het CBS naar de milieuprestaties op basis van twintig indicatoren die door de OESO zijn geselecteerd. Economische groei...

  2011

 10. Gebruikerstevredenheidsonderzoek loodswezen 2010 : landelijk rapport

  Om inzicht te krijgen in de tevredenheid van de loodswezen is in het kader van de gebruikerstevredenheidsonderzoeken een onderzoek uitgevoerd onder loodsen in Nederland. Het onderzoek bestaat uit een...

  01-2011