Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Waterveiligheid RWS Rapportendatabank

  01-2011

 2. Waterverdeling RWS Rapportendatabank

  01-2011

 3. Gaining new insights regarding traffic congestion, by explicitely considering the variability in traffic RWS Rapportendatabank

  In the past decades, traffic congestion on the Dutch motorway network has developed into a serious problem, causing large costs to society. In this thesis (alleviating) traffic congestion is considered...

  01-2011

 4. Synthesis of SBW Belastingen RWS Rapportendatabank

  This synthesis report summarises the main results from the research performed within the framework of SBW-Belastingen during the years 2008-2010. The report will give a general overview of all research...

  01-2011

 5. Rjjkswaterstaat Standaardisatie kennnisprocessen (WP13) : “Significante verbeteringen door structurele inrichting van kennisbehoefteproces, kennismanagement en gedragsverandering” RWS Rapportendatabank

  05-01-2011

 6. Grevelingenmeer: meer kwetsbaar? : een beschrijving van de ecologische ontwikkelingen voor de periode 1999 t/m 2008-2010 in vergelijking met de periode 1990 t/m 1998 RWS Rapportendatabank

  In deze actualisatie van monitoringsgegevens komt de ontwikkeling aan de orde van een aantal abiotische en biotische variabelen voor het Grevelingenmeer in de periode 1990 t/m 2008 (voor...

  07-01-2011

 7. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2011 RWS Rapportendatabank

  10-01-2011

 8. RWS Richtlijn hydrofoberen van beton, aanvullende eisen t.a.v. NEN-EN 1504-2 RWS Rapportendatabank

  11-01-2011

 9. Macrozoöbenthosonderzoek natuurvriendelijke oevers Maas 2010 RWS Rapportendatabank

  Om het effect van natuur(vriende)lijke oevers (NVO) op de ecologie en de (hydro)morfologie van de Maas te volgen en vast te leggen en om informatie te verkrijgen over de doelmatigheid van de verschillende...

  11-01-2011

 10. Effecten LKW-Maut op rijkswegen RWS Rapportendatabank

  Het vermoeden bestaat dat (inter)nationale vervoerders hun route over Nederlands grondgebied aanpassen om de in Duitsland in 2005 ingevoerde tol voor vrachtwagens te ontwijken. Op basis van telgegevens...

  12-01-2011