Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Bron van vernieuwing : innovatie in de aanlegprojecten van Rijkswaterstaat : Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur

  09-12-2011

 2. Comparison of parallel wind measurement with Sonic and Cup-Vane at nine locations for climatological applications

  The Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) uses cup anemometers and wind vanes to measure wind speed and direction, meeting WMO and ICAO requirements concerning the accuracy...

  09-12-2011

 3. Energie zuinig suppleren : innovatie-initiatieven, actorenanalyse, interviews

  RWS heeft aan Grontmij opdracht verleend voor het inventariseren van energiezuinige suppletietechnieken. Die inventarisatie is door Grontmij uitgevoerd door een bureaustudie, het afnemen van interviews...

  09-12-2011

 4. Productspecificatie Ultimo : Ultimo Infra voor B&O van districten

  Ultimo is een onderhoudsmanagementsysteem (OMS). Het wordt door opdrachtnemers gebruikt om allerlei onderhoudsprocessen mee te managen, bijvoorbeeld storingsafhandeling, onderhoudswerk, planningen en inspecties....

  09-12-2011

 5. Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130 km/h

  12-12-2011

 6. Probleemanalyse en uitgangspunten milieutoets en maatschappelijke kosten- batenanalyse : planstudie nieuwe zeesluis IJmuiden : fase 1

   

  14-12-2011

 7. Toelichting memo Mobycon : notitie

  Brengt de consequenties voor de Road Protection Score (RPS) bij verhoging van de snelheidlimiet op autosnelwegen in kaart.

  15-12-2011

 8. Visstandbemonstering noordelijke randmeren 2011

  Doet verslag van de visstandbemonstering van de Noordelijke Randmeren, welke heeft plaats gevonden in september 2011. De bemonstering is uitgevoerd met de stortkuil in het diepere deel van...

  19-12-2011

 9. De rol van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij innovatie in de maritieme sector

  In de maritieme transportsector is weinig innovatie. Dat komt doordat het innovatiesysteem in de sector niet goed werkt. De maritieme sector is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de verbetering...

  20-12-2011

 10. Herziening referenties en doelen kaderrichtlijn water voor zeegras en kwelders in K2, O2 en M32 watertypen

  In dit rapport heeft Bureau Waardenburg, in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst, voor alle betreffende waterlichamen KRW-maatlatten voor kwelders en zeegras tegen het licht gehouden en is een definitieve...

  21-12-2011