Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Trac├ębesluit A12 Ede-Grijsoord : besluit en toelichting

   

  Het tracébesluit bestaat uit deze besluittekst (I), de overzichtskaarten A en B en detailkaarten, genummerd 1 tot en met 16 (III). Bij het tracébesluit hoort...

  05-12-2011

 2. Ruimtelijke klimatologische verschillen binnen Nederland : met speciale aandacht voor de regio's Haaglanden en Rotterdam

  Weer- en klimaatinformatie wordt gebruikt in veel sectoren in de samenleving, zoals het waterbeheer, de bouw en de luchtvaart. Binnen Nederland bestaan aanzienlijke ruimtelijke verschillen...

  06-12-2011

 3. Benthic ecosystem quality index 2 : design and calibration of the BEQI-2 WFD Metric for marine benthos in transitional waters

  Voor de KRW-beoordeling van mariene benthos is de nieuwe BEQI-2 maatlat ontwikkeld.

  08-12-2011

 4. Bron van vernieuwing : innovatie in de aanlegprojecten van Rijkswaterstaat : Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur

  09-12-2011

 5. Comparison of parallel wind measurement with Sonic and Cup-Vane at nine locations for climatological applications

  The Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) uses cup anemometers and wind vanes to measure wind speed and direction, meeting WMO and ICAO requirements concerning the accuracy...

  09-12-2011

 6. Energie zuinig suppleren : innovatie-initiatieven, actorenanalyse, interviews

  RWS heeft aan Grontmij opdracht verleend voor het inventariseren van energiezuinige suppletietechnieken. Die inventarisatie is door Grontmij uitgevoerd door een bureaustudie, het afnemen van interviews...

  09-12-2011

 7. Productspecificatie Ultimo : Ultimo Infra voor B&O van districten

  Ultimo is een onderhoudsmanagementsysteem (OMS). Het wordt door opdrachtnemers gebruikt om allerlei onderhoudsprocessen mee te managen, bijvoorbeeld storingsafhandeling, onderhoudswerk, planningen en inspecties....

  09-12-2011

 8. Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130 km/h

  12-12-2011

 9. Probleemanalyse en uitgangspunten milieutoets en maatschappelijke kosten- batenanalyse : planstudie nieuwe zeesluis IJmuiden : fase 1

   

  14-12-2011

 10. Toelichting memo Mobycon : notitie

  Brengt de consequenties voor de Road Protection Score (RPS) bij verhoging van de snelheidlimiet op autosnelwegen in kaart.

  15-12-2011