Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Common marine macrozoobenthos species in The Netherlands, their characteristics and sensitivities to environmental pressures

  Voor de KRW-beoordeling van mariene benthos zijn de 300 meest voorkomende Nederlandse benthos soorten bepaald, en zijn hier diverse indicatorgegevens bij verzameld zoals de AMBI, ITI en r/K classificaties....

  12-2011

 2. Volkeraksluizen : effect zoutdrempel op scheepvaart

  In de toekomst zal ter verbetering van de waterkwaliteit mogelijk zout water worden toegelaten op het Volkerak-Zoommeer. Hierdoor zal het meer verzilten. De Volkeraksluizen zullen dan weer, net als vroeger,...

  12-2011

 3. The implementation of automated Cb-Tcu detection

  This report describes the details of the operational implementation of Cb/Tcu detection algorithm. The algorithm is operational since March 9, 2011 and replaces the previous Meteo France (MF) base...

  12-2011

 4. Richtlijnen Vaarwegen 2011

  De Richtlijnen Vaarwegen geven aanwijzingen voor het ontwerp van vaarwegen, sluizen, bruggen en havens voor de binnenvaart. Ze bundelen decennia van kennis en onderzoek op dit vakgebied. In 1996 verscheen...

  12-2011

 5. Analyse Macrostabiliteit Dijken met de Eindige Elementen Methode :

  Binnen “Analyse macro-stabiliteit van dijken met EEM” worden een veiligheidsfilosofie en een stappenplan ontwikkeld voor het toetsen van de macrostabiliteit van primaire waterkeringen (al dan...

  12-2011

 6. Toelichting op aanpak analyse kosten en baten verhoging maximumsnelheid naar 130 km/h : achtergrondnotitie DVS in kader onderzoek invoering 130 km/h

  12-2011

 7. De dichtheid van driehoeks- en quaggamosselen in het Markermeer: resultaten van de kartering uitgevoerd in 2011

  12-2011

 8. Handboek realisatie : overzicht van condities, processen en beschikbare documenten

  Beschrijft de condities en processen die gelden in de realisatiefase van het programma Ruimte voor de Rivier. In dit handboek is de realisatiefase de fase vanaf het einde van SNIP 3 (einde planstudie)...

  12-2011

 9. Verkenning van de Dreissenadichtheid in het Volkerak

  12-2011

 10. Our common tern in IJsselmeer : relation between common tern, smelt and transparency in the IJsselmeer area

  This study focuses on the ANT species common tern. The population of this bird increased enormously after the creation of nature island the Kreupel. In 2009 and later years breeding success became poor....

  12-2011