Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Implementation of the Hinssen-Knap algorithm for the calculation of sunshine

  The implementation of the Hinssen-Knap linear algorithm (HK-algorithm) for the calculation of sunshine duration is decided on by TOWon October 12th 2009. This implementation report proposes...

  12-2011

 2. Veiligheid Nederland in Kaart 2 : overstromingsrisico dijkringgebied 50, Zutphen PUC

  Rapport over de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyse voor de categorie a-keringen van dijkringgebied 50 Zutphen.

  12-2011

 3. Veiligheid Nederland in Kaart 2 : overstromingsrisico dijkringgebied 51, Gorssel PUC

  Rapport over de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyse voor de categorie a-kering van dijkringgebied 51 Gorssel.

  12-2011

 4. Common marine macrozoobenthos species in The Netherlands, their characteristics and sensitivities to environmental pressures PUC

  Voor de KRW-beoordeling van mariene benthos zijn de 300 meest voorkomende Nederlandse benthos soorten bepaald, en zijn hier diverse indicatorgegevens bij verzameld zoals de AMBI, ITI en r/K classificaties....

  12-2011

 5. Volkeraksluizen : effect zoutdrempel op scheepvaart PUC

  In de toekomst zal ter verbetering van de waterkwaliteit mogelijk zout water worden toegelaten op het Volkerak-Zoommeer. Hierdoor zal het meer verzilten. De Volkeraksluizen zullen dan weer, net als vroeger,...

  12-2011

 6. The implementation of automated Cb-Tcu detection

  This report describes the details of the operational implementation of Cb/Tcu detection algorithm. The algorithm is operational since March 9, 2011 and replaces the previous Meteo France (MF) base...

  12-2011

 7. Richtlijnen Vaarwegen 2011 PUC

  De Richtlijnen Vaarwegen geven aanwijzingen voor het ontwerp van vaarwegen, sluizen, bruggen en havens voor de binnenvaart. Ze bundelen decennia van kennis en onderzoek op dit vakgebied. In 1996 verscheen...

  12-2011

 8. Analyse Macrostabiliteit Dijken met de Eindige Elementen Methode : PUC

  Binnen “Analyse macro-stabiliteit van dijken met EEM” worden een veiligheidsfilosofie en een stappenplan ontwikkeld voor het toetsen van de macrostabiliteit van primaire waterkeringen (al dan...

  12-2011

 9. Toelichting op aanpak analyse kosten en baten verhoging maximumsnelheid naar 130 km/h : achtergrondnotitie DVS in kader onderzoek invoering 130 km/h PUC

  12-2011

 10. De dichtheid van driehoeks- en quaggamosselen in het Markermeer: resultaten van de kartering uitgevoerd in 2011 PUC

  12-2011