Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Field test of the Jenoptik SHM30 laser snow depth sensor : de Bilt, December 2010 - June 2011

  Since the automation of the meteorological observation network in the Netherlands in 2002, snow depth was not included anymore in the set of in-situ observations used for synoptic and...

  2011

 2. Mobiliteitskeuzen? Niets is wat het lijkt! KiM-symposium 2011

  2011

 3. Sardijngeul - grote scheepsgolven op het badstrand te Vlissingen : bureaustudie en veldmetingen RWS Rapportendatabank

  Het onderzoek geeft door een bureaustudie, modelstudie en meetcampagne inzicht in het optreden van scheepsgolven op het badstrand te Vlissingen (2 rapporten)

  2011

 4. KRW-maatlat macrofauna voor zoet getijdenwater (R8) : nadere analyses RWS Rapportendatabank

  De Europese Kader Richtlijn Water (KRW) schrijft het gebruik voor van biologische methoden om te toetsen of een watersysteem een goede ecologische toestand heeft. De ecologische toestand is niet optimaal...

  2011

 5. Kosmos, een klus geklaard RWS Rapportendatabank

  In 2006 is Rijkswaterstaat begonnen met een gigantische grootschalige onderhoudsbeurt aan honderden kunstwerken van de Nederlandse hoofdinfrastructuur. Door de regering werd een extra budgetvan 450.000.000...

  2011

 6. Staat van de scheepvaart en de binnenvaartwegen in Nederland 2011 : tweejaarlijkse trendrapportage RWS Rapportendatabank

  De trendrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland. De bedoeling is dat met behulp van...

  2011

 7. Veiligheid in spoortunnels RWS Rapportendatabank

  ‘Veiligheid in Spoortunnels’ is een combinatie van verschillende factoren. Het gaat om de tunnelinfrastructuur, aangebrachte hulpmiddelen, tunnelgebruikers en hun gedrag, en het optreden...

  2011

 8. Waarom een nieuwe Omgevingswet: schets omgevingsrechtelijke problemen RWS Rapportendatabank

  Het omgevingsrecht is gaandeweg uitgegroeid tot een divers en complex geheel van wettelijke kaders. Wat ooit begon met de Mijnwet in 1810 telt inmiddels circa 60 wetten.
  Steeds sterker klinkt de...

  2011

 9. Implementation and documentation of Sensor Web Enablement at KNMI

  2011

 10. Broedvogels in Nederland 2009 RWS Rapportendatabank

  In dit verslag worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2009. De organisatie hiervan is in handen van SOVON Vogelonderzoek Nederland (SOVON) en het...

  2011