Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Synthesis of SBW Belastingen RWS Rapportendatabank

  This synthesis report summarises the main results from the research performed within the framework of SBW-Belastingen during the years 2008-2010. The report will give a general overview of all research...

  01-2011

 2. Rjjkswaterstaat Standaardisatie kennnisprocessen (WP13) : “Significante verbeteringen door structurele inrichting van kennisbehoefteproces, kennismanagement en gedragsverandering” RWS Rapportendatabank

  05-01-2011

 3. Grevelingenmeer: meer kwetsbaar? : een beschrijving van de ecologische ontwikkelingen voor de periode 1999 t/m 2008-2010 in vergelijking met de periode 1990 t/m 1998 RWS Rapportendatabank

  In deze actualisatie van monitoringsgegevens komt de ontwikkeling aan de orde van een aantal abiotische en biotische variabelen voor het Grevelingenmeer in de periode 1990 t/m 2008 (voor...

  07-01-2011

 4. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2011 RWS Rapportendatabank

  10-01-2011

 5. RWS Richtlijn hydrofoberen van beton, aanvullende eisen t.a.v. NEN-EN 1504-2 RWS Rapportendatabank

  11-01-2011

 6. Macrozoöbenthosonderzoek natuurvriendelijke oevers Maas 2010 RWS Rapportendatabank

  Om het effect van natuur(vriende)lijke oevers (NVO) op de ecologie en de (hydro)morfologie van de Maas te volgen en vast te leggen en om informatie te verkrijgen over de doelmatigheid van de verschillende...

  11-01-2011

 7. Effecten LKW-Maut op rijkswegen RWS Rapportendatabank

  Het vermoeden bestaat dat (inter)nationale vervoerders hun route over Nederlands grondgebied aanpassen om de in Duitsland in 2005 ingevoerde tol voor vrachtwagens te ontwijken. Op basis van telgegevens...

  12-01-2011

 8. Regionale Kustlijnzorg advisering Schiermonnikoog [memo]

  Jaarlijks wordt door Rijkswaterstaat circa 12 miljoen m3 zand gesuppleerd om structurele
  erosie tegen te gaan. Zo wordt de BKL (Basis KustLijn) gehandhaafd en groeien de zandvoorraden van het Kustfundament...

  13-01-2011

 9. Hydraulische metingen vispassages Nederrijn-Lek : resultaten 2002-2007 RWS Rapportendatabank

  Om vistrek via de Nederrijn-Lek mogelijk te maken zijn de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein voorzien van vispassages. De vispassages zijn uitgevoerd als bekkentrap en zijn operationeel...

  16-01-2011

 10. Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling hoofdwegennet : 4e kwartaal 2010 : 1 oktober – 31 december 2010 RWS Rapportendatabank

  De bereikbaarheid op het hoofdwegennet is dit kwartaal verslechterd. In het afgelopen kwartaal is: - het aantal afgelegde kilometers licht gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar 0.3%);...

  19-01-2011