Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Leidraad waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen

  De Leidraad Waterkerende Kunstwerken in regionale waterkeringen bestaaat uit drie delen. Het deel algemeen geeft een beeld van de algemene aspecten van waterkeringszorg, functioneel ontwerp, uitvoering...

  2011

 2. Verschilanalyse concept HR 2011 en HR 2006 voor de harde keringen in de Westerschelde : WTI HR-zout

  Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de verschillen tussen de concept HR 2011 en de HR 2006 voor de harde keringen in de Westerschelde. Daartoe worden de onderliggende Hydra 2011 en Hydra...

  2011

 3. Bezinning op het omgevingsrecht: essays over de toekomst van het omgevingsrecht

  Essays, geschreven voor deskundigen van buiten de rijksoverheid, waarin perspectief wordt geboden voor de verdere ontwikkeling van het omgevingsrecht.

  2011

 4. Bias correction and resampling of RACMO output for the hydrological modelling of the Rhine

  Extreme discharges of the Rhine are likely to change as a result of the changing climate. A common way to assess impacts of climate change is to use Regional Climate Model (RCM) output...

  2011

 5. Parallel air temperature measurements at the KNMI observatory in de Bilt (the Netherlands) May 2003 - June 2005

  From May 2003 through June 2005 a field experiment has been carried out at the observatory of KNMI in De Bilt, as part of the KNMI-program ’Hisklim’ (HIStorical CLIMate). The...

  2011

 6. Handreiking geluidhinder wegverkeer : berekenen en meten

  Er bestaan verschillende methoden om te bepalen hoeveel mensen op een locatie geluidshinder als gevolg van wegverkeer ervaren. Met vragenlijsten kan het percentage gehinderden worden gemeten. Daarnaast...

  2011

 7. Productspecificatie deformatiemeting Kunstwerken

  2011

 8. Rainfall generator for the Rhine basin : sensitivity to the composition of the feature vector and passive simulations

  Since the mid 1990s rainfall generators for the Rhine and Meuse basins have been developed. These rainfall generators form part of the GRADE instrument for the Generation of Rainfall and...

  2011

 9. Climatology of temperatures below -70°C near tropopause on Atlantic-tracks

  2011

 10. Upper air climatology of Amsterdam FIR, using ERA-interim 1989-2008 part 1

  This report, part 1, presents upper-air climatology below 150 hPa (Flight level 430) for the Flight Information Region of the Netherlands (Amsterdam FIR). Climatology of the planetary...

  2011