Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Overzicht kritische wegvakken veiligheid invoering 130 km/h RWS Rapportendatabank

  2011

 2. Microplastic litter in the Dutch marine environment RWS Rapportendatabank

  2011

 3. Demarkeren met zwarte wegenverf en demarkeringstape mag weer maar wel onder restricties! : Demarkeren met zwarte wegenverf en demarkeringstape mag weer maar wel onder restricties! RWS Rapportendatabank

  Na een verbod van bijna 10 jaar mag er weer worden gedemarkeerd op rijkswegen. Eén type zwarte wegenverf en één type demarkeringstape zijn na een degelijke beproeving goed genoeg bevonden...

  2011

 4. Zoetwatervoorziening in Nederland - landelijke analyse knelpunten in de 21e eeuw RWS Rapportendatabank

  Onderzoekt welke knelpunten er op kunnen treden bij de huidige inrichting van het waterlandschap en -beleid. Stelt vast waar in de toekomst de watervraag groter zijn dan de waterbeschikbaarheid. Daarbij...

  2011

 5. Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2010 RWS Rapportendatabank

  2011

 6. Verschilanalyse concept HR 2011 en HR 2006 voor de harde keringen in de Westerschelde : WTI HR-zout RWS Rapportendatabank

  Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de verschillen tussen de concept HR 2011 en de HR 2006 voor de harde keringen in de Westerschelde. Daartoe worden de onderliggende Hydra 2011 en Hydra...

  2011

 7. Productspecificatie deformatiemeting Kunstwerken RWS Rapportendatabank

  2011

 8. Sardijngeul - grote scheepsgolven op het badstrand te Vlissingen : bureaustudie en veldmetingen RWS Rapportendatabank

  Het onderzoek geeft door een bureaustudie, modelstudie en meetcampagne inzicht in het optreden van scheepsgolven op het badstrand te Vlissingen (2 rapporten)

  2011

 9. KRW-maatlat macrofauna voor zoet getijdenwater (R8) : nadere analyses RWS Rapportendatabank

  De Europese Kader Richtlijn Water (KRW) schrijft het gebruik voor van biologische methoden om te toetsen of een watersysteem een goede ecologische toestand heeft. De ecologische toestand is niet optimaal...

  2011

 10. Kosmos, een klus geklaard RWS Rapportendatabank

  In 2006 is Rijkswaterstaat begonnen met een gigantische grootschalige onderhoudsbeurt aan honderden kunstwerken van de Nederlandse hoofdinfrastructuur. Door de regering werd een extra budgetvan 450.000.000...

  2011