Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Een delta in beweging : bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland RWS Rapportendatabank

  In dit rapport zet het PBL een eerste stap in het uitwerken van oplossingsrichtingen door een analyse te maken voor een viertal complexe onderwerpen hoe Nederland zich zou kunnen aanpassen...

  2011

 2. Geen zee te hoog : de weerschepen en het KNMI

  2011

 3. Naar een schone economie in 2050: routes verkend : hoe Nederland klimaatneutraal kan worden RWS Rapportendatabank

  De belangrijkste bouwstenen voor de transitie naar een schone economie in Nederland in 2050 zijn: vermindering van de energievraag, inzet van biomassa, afvang en opslag van CO2 en elek...

  2011

 4. Overzicht kritische wegvakken veiligheid invoering 130 km/h RWS Rapportendatabank

  2011

 5. Microplastic litter in the Dutch marine environment RWS Rapportendatabank

  2011

 6. Demarkeren met zwarte wegenverf en demarkeringstape mag weer maar wel onder restricties! : Demarkeren met zwarte wegenverf en demarkeringstape mag weer maar wel onder restricties! RWS Rapportendatabank

  Na een verbod van bijna 10 jaar mag er weer worden gedemarkeerd op rijkswegen. Eén type zwarte wegenverf en één type demarkeringstape zijn na een degelijke beproeving goed genoeg bevonden...

  2011

 7. Zoetwatervoorziening in Nederland - landelijke analyse knelpunten in de 21e eeuw RWS Rapportendatabank

  Onderzoekt welke knelpunten er op kunnen treden bij de huidige inrichting van het waterlandschap en -beleid. Stelt vast waar in de toekomst de watervraag groter zijn dan de waterbeschikbaarheid. Daarbij...

  2011

 8. Rainfall generator for the Meuse basin : extension of the base period with the years 1999-2008

  In KNMI publication 196-III a multi-site weather generator for the French and Belgian parts of the Meuse basin was developed. Daily precipitation and temperature are generated by resampling...

  2011

 9. Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2010 RWS Rapportendatabank

  2011

 10. Verschilanalyse concept HR 2011 en HR 2006 voor de harde keringen in de Westerschelde : WTI HR-zout RWS Rapportendatabank

  Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de verschillen tussen de concept HR 2011 en de HR 2006 voor de harde keringen in de Westerschelde. Daartoe worden de onderliggende Hydra 2011 en Hydra...

  2011