Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2011

 1. Geen zee te hoog : de weerschepen en het KNMI

  2011

 2. Demarkeren met zwarte wegenverf en demarkeringstape mag weer maar wel onder restricties! : Demarkeren met zwarte wegenverf en demarkeringstape mag weer maar wel onder restricties!

  Na een verbod van bijna 10 jaar mag er weer worden gedemarkeerd op rijkswegen. Eén type zwarte wegenverf en één type demarkeringstape zijn na een degelijke beproeving goed genoeg bevonden...

  2011

 3. Zoetwatervoorziening in Nederland - landelijke analyse knelpunten in de 21e eeuw

  Onderzoekt welke knelpunten er op kunnen treden bij de huidige inrichting van het waterlandschap en -beleid. Stelt vast waar in de toekomst de watervraag groter zijn dan de waterbeschikbaarheid. Daarbij...

  2011

 4. Rainfall generator for the Meuse basin : extension of the base period with the years 1999-2008

  In KNMI publication 196-III a multi-site weather generator for the French and Belgian parts of the Meuse basin was developed. Daily precipitation and temperature are generated by resampling...

  2011

 5. Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2010

  2011

 6. Leidraad waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen

  De Leidraad Waterkerende Kunstwerken in regionale waterkeringen bestaaat uit drie delen. Het deel algemeen geeft een beeld van de algemene aspecten van waterkeringszorg, functioneel ontwerp, uitvoering...

  2011

 7. Verschilanalyse concept HR 2011 en HR 2006 voor de harde keringen in de Westerschelde : WTI HR-zout

  Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de verschillen tussen de concept HR 2011 en de HR 2006 voor de harde keringen in de Westerschelde. Daartoe worden de onderliggende Hydra 2011 en Hydra...

  2011

 8. Bezinning op het omgevingsrecht: essays over de toekomst van het omgevingsrecht

  Essays, geschreven voor deskundigen van buiten de rijksoverheid, waarin perspectief wordt geboden voor de verdere ontwikkeling van het omgevingsrecht.

  2011

 9. Bias correction and resampling of RACMO output for the hydrological modelling of the Rhine

  Extreme discharges of the Rhine are likely to change as a result of the changing climate. A common way to assess impacts of climate change is to use Regional Climate Model (RCM) output...

  2011

 10. Parallel air temperature measurements at the KNMI observatory in de Bilt (the Netherlands) May 2003 - June 2005

  From May 2003 through June 2005 a field experiment has been carried out at the observatory of KNMI in De Bilt, as part of the KNMI-program ’Hisklim’ (HIStorical CLIMate). The...

  2011