Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. Vaarwegenkaart Nederland RWS Rapportendatabank

  01-2010

 2. Analyse ligplaatsen Brabantse en Midden-Limburgse kanalen RWS Rapportendatabank

  Het project ‘Analyse ligplaatsen Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen’ geeft een actueel overzicht van de staat van de zich in deze kanalen bevindende ligplaatsen, van mogelijke tekorten...

  01-2010

 3. Overnachtingsplaatsen langs de Maasroute RWS Rapportendatabank

  In het kader van het onderzoek zijn in september en oktober 2009 tellingen van het aantal overnachtende binnenschepen op een twintigtal locaties uitgevoerd. De resultaten van de tellingen vormen de basis...

  01-2010

 4. TB A50 - Ewijk - Valburg landschapsplan RWS Rapportendatabank

  01-2010

 5. Kansen voor riviervissen. : Een onderzoek naar het functioneren van oeverbiotopen langs de Maas voor juveniele vis RWS Rapportendatabank

  De afgelopen tien jaar zijn door waterbeheerders en natuurbeheerders herinrichtingsmaatregelen langs de Maas uitgevoerd om specifieke rivierbiotopen als nevengeulen, natuurlijke oevers en ondiepe plantenrijke...

  01-2010

 6. Maas als recreatierivier RWS Rapportendatabank

  De vele gezichten van de Maas in Limburg zijn in deze reisgids de basis voor inspirerende aanknopingspunten om klein en grotere stappen te maken op het gebied van beheer, recreatie en toerisme. Door...

  01-2010

 7. Taalbeheersing Marifonie Binnenvaart Voorschriften en handhaving RWS Rapportendatabank

  01-2010

 8. Uitvoeringsrichtlijn veiligheidsmaatregelen bij normoverschrijdingen stroefheid en spoorvorming RWS Rapportendatabank

  01-01-2010

 9. Analyse vis+ journaal RWS Rapportendatabank

  04-01-2010

 10. Beoordeling migratieplan voor de OV-chipkaart RWS Rapportendatabank

  TLS en de exploitanten van het openbaar vervoer (PTO´s) hebben een migratieplan ontwikkeld voor de overstap naar een nieuwe kaarttechnologie: de OV-chipkaart. Het ministerie van Verkeer...

  06-01-2010