Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. CE-markering [elektronische versie] : informatie voor belanghebbenden

  2010

 2. CE-markering [elektronische versie] : informatie voor fabrikanten

  2010

 3. CE-markering voor een open Europese markt [elektronische versie]

  2010

 4. Succes met de ketenbenadering [elektronische versie] : Getting ahead with a successful chain approach

  Ingegaan wordt op de ketenbenadering, een nieuwe manier om met het Nederlandse afvalbeleid om te gaan. De ketenbenadering beschouwt alle fases in de levenscyclus van een product of materiaalsoort als 1...

  2010

 5. Factsheet Monitor Duurzaam Inkopen 2010 [elektronische versie] : versie 2.0

  Inzicht wordt gegeven in het monitoringonderzoek Duurzaam Inkopen 2010 zodat overheden zich hierop kunnen voorbereiden.

  2010

 6. Nederland verandert! [elektronische versie] : 23 gebiedsopgaven van nationale betekenis

  2010

 7. Ondergrondse CO2-opslag Noord-Nederland

  Aandacht voor CO2-opslag op land en zee.

  2010

 8. Besluit wob-verzoek inzake EPA en energielabel

  Informatie over energieprestatieadvies en energielabel. WOB-verzoek van 29 april 2010 om informatie over analyses, rapporten en aanbevelingen op te terrein van het energieprestatieadvies en het energielabel...

  2010

 9. Informatiemodel Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) : Gegevenscatalogus : versie 0.9_5 [elektronische uitgave] : Basisregistratie Grootschalige Topografie

  De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een objectgericht topografisch bestand dat voor heel Nederland uniform is qua inhoud en kwaliteit. Dat betekent dat het bestand gebiedsdekkend is en...

  2010

 10. Kennisprogramma Deltaproof : kennis voor zoet en veilig water, voor nu en later

  Onder regie van de Deltacommissaris wordt hard gewerkt aan het "Deltaplan nieuwe stijl" dat als doel heeft ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening...

  2010