Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. Taalbeheersing Marifonie Binnenvaart Voorschriften en handhaving RWS Rapportendatabank

  01-2010

 2. Uitvoeringsrichtlijn veiligheidsmaatregelen bij normoverschrijdingen stroefheid en spoorvorming RWS Rapportendatabank

  01-01-2010

 3. Analyse vis+ journaal RWS Rapportendatabank

  04-01-2010

 4. Beoordeling migratieplan voor de OV-chipkaart RWS Rapportendatabank

  TLS en de exploitanten van het openbaar vervoer (PTO´s) hebben een migratieplan ontwikkeld voor de overstap naar een nieuwe kaarttechnologie: de OV-chipkaart. Het ministerie van Verkeer...

  06-01-2010

 5. Ecosysteembenadering en de KRM, handvatten RWS Rapportendatabank

  Verslag van workshop implementatie ecosysteembenadering. Verschillende visies op het begrip ecosysteembenadering.

  06-01-2010

 6. Richtlijnen huisstijl Rijkswaterstaat versie 2.0 RWS Rapportendatabank

  De rijksoverheid heeft een nieuw gezicht. Eén logo en één stijl voor alle communicatiemiddelen. Met een gezamenlijke huisstijl wordt de rijksoverheid herkenbaarder...

  07-01-2010

 7. Evaluatie screening RWS (2005-2009) : aanbevelingen wat betreft gewasbeschermingsmiddelen en farmaceutica : definitief RWS Rapportendatabank

  Sinds de implementatie ven de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2000 is er meer belangstelling voor de "vergeten" stoffen die veelal in lage concentraties in het oppervlaktewater voorkomen....

  08-01-2010

 8. Evaluatie van het reguliere oppervlaktewatermeetnet van RWS : de landelijke monitoring van RWS is getoetst aan afspraken binnen BKMW : definitief RWS Rapportendatabank

  In dit onderzoek is het landelijke meetnet getoetst aan het Besluit Kwaliteitseisen Monitoring Water (BKMW). De BKMW is de laatste wettelijke schakel in de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW)....

  08-01-2010

 9. Kwartaalmonitor bereikbaarheidsontwikkeling Hoofdwegennet : 4e kwartaal 2009 : 1 oktober - 31 december 2009 RWS Rapportendatabank

  De analyse van voertuigverliesuren het afgelopen kwartaal tot en met december laat zien dat het aantal voertuigverliesuren het sterkst is gestegen op het traject: - A28-knooppunt Rijnsweerd...

  13-01-2010

 10. LCA van zink- en kraagstukken : eindrapport RWS Rapportendatabank

  In deze studie worden de toepassing van zink- en kraagstukken in oever en waterwerken beschreven. Als filterlaag zorgen ze er bijvoorbeeld voor, dat oevers niet eroderen ten gevolge van uitspoeling van...

  14-01-2010