Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. Visstandbemonstering Randmeren-Oost 2010 RWS Rapportendatabank

  Het doel van het visstandonderzoek in de Randmeren-Oost is: 1. Verkrijgen van inzicht in de omvang en samenstelling van de visstand; 2. Het beoordelen van de visstand met de KRW-maatlaten;...

  23-12-2010

 2. MWTL Meetplan 2011 : Meetplan MWTL Waterdienst 2011 RWS Rapportendatabank

  Beschrijft het meetplan voor de uitvoering van het chemisch en biologisch meetnet inzake het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands' (MWTL) in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren....

  27-12-2010

 3. Met de kennis van nu: leren van evalueren. Een casestudy: A5 Verlengde Westrandweg

  Infrastructurele projecten kosten al gauw vele miljoenen euro's. Om de juiste  beslissingen te nemen wordt er daarom vaak vooraf gedegen onderzoek verricht. Achteraf wordt er echter weinig geëvalueerd....

  30-12-2010