Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. Nauwkeurigheid jaarvrachtschattingen opgeloste stoffen RWS Rapportendatabank

  Beschrijft aanpak en bevindingen van een studie naar de nauwkeurigheid van jaarvrachtschattingen van een aantal opgeloste stoffen in Rijn en Maas, als functie van de meetfrequentie. Uitgevoerd...

  21-12-2010

 2. Onveilig parkeren buitenlandse vrachtwagenchauffeurs RWS Rapportendatabank

  Steeds vaker treffen weginspecteurs van Rijkswaterstaat buitenlands gekentekende vrachtwagens aan op onveilige plekken langs de autosnelweg, waarvan de chauffeur aan het pauzeren is. Ze staan op de vluchtstrook,...

  21-12-2010

 3. Debietformule sluizen Afsluitdijk RWS Rapportendatabank

  Debietformule sluizen Afsluitdijk

  22-12-2010

 4. Visstandbemonstering Randmeren-Oost 2010 RWS Rapportendatabank

  Het doel van het visstandonderzoek in de Randmeren-Oost is: 1. Verkrijgen van inzicht in de omvang en samenstelling van de visstand; 2. Het beoordelen van de visstand met de KRW-maatlaten;...

  23-12-2010

 5. MWTL Meetplan 2011 : Meetplan MWTL Waterdienst 2011 RWS Rapportendatabank

  Beschrijft het meetplan voor de uitvoering van het chemisch en biologisch meetnet inzake het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands' (MWTL) in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren....

  27-12-2010