Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. Automatic Curve Extraction (ACE) framework documentation

  Digitization of the information on meteorological strip charts is a time consuming activity. This is especially true when high-resolution output is needed like 5-minute rainfall sums....

  2010

 2. De Rijkswaterstaat standaard voor de inwinning, verwerking en uitgifte van hydrografische gegevens : voorschriften RWSV

  Hoofdprocedure met onderliggende procedures en werkinstructies hydrografisch werkproces

  2010

 3. Assimilation of high resolution mode-S wind and temperature observations in a limited area NWP-model

  In this report we present the positive impact of high resolution (in space and time) of wind and temperature observation from aircraft on short-range numerical weather forecasting. The...

  2010

 4. Zee-eendenvoedsel op een recente zandsuppletie bij Noordwijk RWS Rapportendatabank

  In november 2009 streek een groep van enkele honderden Zwarte Zee-eenden neer voor de kust van Noordwijk. Hier was in 2006 een vooroeversuppletie uitgevoerd en in 2007 en 2008 waren hier suppleties op...

  2010

 5. Innovative Concepts in Navigation Lock Design and Gate Contact Aspects RWS Rapportendatabank

  This paper presents the new report n°106 of PIANC InCom WG29 on Innovations in Navigation Lock Design, published by PIANC in August 2009, as well as some additional contributions on lock gates (gate...

  2010

 6. Case: knooppuntnamen : lesson learned van deze werkwijze RWS Rapportendatabank

  Inzet van social media bij vraagstukken van weggebruikers over knooppuntnamen.

  2010

 7. Waterwet : presentatie gemeenten RWS Rapportendatabank

  2010

 8. Natuurcompensatieprogramma Westerschelde - eindrapportage 1998-2008 RWS Rapportendatabank

  Geeft op beknopte wijze de resultaten weer van het Natuurcompensatieprogramma Westerschelde dat is uitgevoerd in de periode 1998-2008. Dit programma maakt onderdeel uit van afspraken over...

  2010

 9. Zesdaagse verwachting van fijn stof met LOTOS-EUROS ten behoeve van Danamax : eindrapportage

  Als onderdeel van het project Dynamische Maximumsnelheden onderzoekt Rijkswaterstaat het effect van snelheidsverlagingen op de luchtkwaliteit. In dit verband is een deel van de A58 bij...

  2010

 10. Seismo-acoustic analysis of the infrasound events on 2010, February 03

  The Seismology Division of the Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) operates a network of seismic and acoustic sensors in the Netherlands. Information on vibrations is...

  2010