Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. Zuinig licht, heldere keuze [elektronische versie] : Nederland gaat voor een beter klimaat : Alles over energiezuinige lampen.

  Gloeilampen gebruiken veel energie. Daarom is de EU het eens over het overstappen op spaarlampen, LED-lampen, TL-lampen en halogeenlampen. Deze verbruiken 30-85 procent minder energie en gaan langer mee....

  2010

 2. Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu [elektronische versie] : handboek voor een gezonde inrichting van de woonomgeving : Gezondheidseffectscreening Stad en Milieu [elektronische versie] : handboek voor een gezonde inrichting van de woonomgeving

  Handboek bevat een methode voor het in beeld brengen van gezondheidsaspecten in de planfase van bouwplannen. Deze methode is ontwikkeld door de ministeries van VWS en VROM en is geactualiseerd in juni...

  2010

 3. Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit [elektronische versie] : 8 handvatten voor de ontwikkeling van spoorzones tot knooppunten : Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit [elektronische versie] : acht handvatten voor de ontwikkeling van spoorzones tot knooppunten

  In 2008 ging het programma Spoorzoneontwikkeling van start. Hoe is het met de vijf voorbeeldprojecten (Amersfoort, Zwolle, Groningen, Roosendaal en Nijmegen) gegaan en welke lessen zijn er te leren?

  2010

 4. Slotverklaring Kantorentop [elektronische versie] : 25 mei 2010, Rijswijk

  De grote omvang van de structurele leegstand van kantoren in Nederland neemt voor met name de eigenaren en de overheid (als regisseur van de openbare ruimte) problematische vormen aan. Een grote leegstand...

  2010

 5. klus geklaard [elektronische versie] : milieu en industrie : 1989-2010 : twintig jaar Doelgroepbeleid Milieu en Industrie

  Publicatie over de behaalde doelstellingen van het Nationaal Milieubeleidsplan. Aan de orde komen o.a. samenwerken, convenanten, nieuwe instrumenten, 11 bedrijfstakken, de overheden, internationale b...

  2010

 6. Project instrumenten : van elkaar leren of opnieuw het wiel uitvinden? : kennis in het groot

  Hoe komt het toch dat grote infrastructurele projecten mooie instrumenten ontwikkelen om hun werk goed te doen, maar dat die instrumenten niet in nieuwe projecten worden gebruikt? Kijken projecten bij...

  2010

 7. Handreiking onteigeningen Titel IV 2010 [elektronische versie]

  Handreiking die is toegesneden op de onteigeningsprocedure ex artikel 78 van de onteigeningswet.

  2010

 8. Werken aan bedrijventerreinen [elektronische versie] : het nieuwe bedrijventerreinenbeleid

  De ministeries van Economische Zaken (EZ) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) werken samen aan een mooi en concurrerend Nederland. Zuinig omgaan met schaarse ruimte,...

  2010

 9. MACHU Report Nr. 3 - Final Report : Managing Cultural Heritage Underwater: a maritime research project funded by the European Union Culture 2000 Programme

  MACHU (Managing Cultural Heritage Underwater) is de naam van een driejarig project, uitgevoerd door zeven landen in het kader van het Culture 2000 programma van de Europese Unie. Het primaire doel van...

  2010

 10. Brandveiligheid bij opslagen van gevaarlijke stoffen [elektronische versie] : resultaten landelijke inventarisatie 2010

  Onderzocht is of een belangrijk deel van de borging van de brandveiligheid bij de opslagen van gevaarlijke stoffen van meer dan 10 ton afdoende is geregeld.

  2010