Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

  1. Visstandbemonstering Randmeren-Oost 2010 RWS Rapportendatabank

    Het doel van het visstandonderzoek in de Randmeren-Oost is: 1. Verkrijgen van inzicht in de omvang en samenstelling van de visstand; 2. Het beoordelen van de visstand met de KRW-maatlaten;...

    23-12-2010

  2. MWTL Meetplan 2011 : Meetplan MWTL Waterdienst 2011 RWS Rapportendatabank

    Beschrijft het meetplan voor de uitvoering van het chemisch en biologisch meetnet inzake het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands' (MWTL) in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren....

    27-12-2010