Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. Inventarisatie basisgegevens hydraulische modellen : Perceel 1: Veluwerandmeren RWS Rapportendatabank

  Inventarisatieonderzoek naar de basisgegevens van hydrologische modelschematisaties voor de Veluwerandmeren, t.b.v. de opbouw van nieuwe, gestructureerde Baseline database voor de bouw, calibratie en verificatie...

  12-12-2010

 2. Inventarisatie basisgegevens hydraulische modellen : Perceel 3: Noordzeekanaal RWS Rapportendatabank

  Inventarisatieonderzoek naar de basisgegevens van hydrologische modelschematisaties voor het Noorzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal, t.b.v. de opbouw van nieuwe, gestructureerde Baseline database voor...

  12-12-2010

 3. Geluidwering rijksweg A1 Hoevelaken - Barneveld : plan van aanpak RWS Rapportendatabank

  13-12-2010

 4. Beveiligingsmiddelen in de auto 2010 RWS Rapportendatabank

  Sinds 1991 wordt het gebruik van gordels en kinderzitjes in de auto periodiek gemeten. Dit gebeurt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Ministerie van...

  14-12-2010

 5. Zandwinning op de Zeeuwse banken : onderzoek naar effecten op ecologische en aardkundige waarden en kostenaspecten RWS Rapportendatabank

  Op grond van bestaande kennis over ecologische en aardkundige waarden van de Zeeuwse Banken is een aantal criteria opgesteld voor de wijze waarop zandwinning kan plaatsvinden in het gebied rekening houdend...

  15-12-2010

 6. Inventarisatie basisgegevens hydraulische modellen : Perceel 2: Markermeer RWS Rapportendatabank

  Inventarisatieonderzoek naar de basisgegevens van hydrologische modelschematisaties voor de Markermeer, IJmeer, Gooimeer, Eemmeer en Eem, t.b.v. de opbouw van nieuwe, gestructureerde Baseline database...

  15-12-2010

 7. Het gebruik van passive sampling in KRW-monitoring : De mogelijkheden van siliconenrubber als passive sampler RWS Rapportendatabank

  In deze bureaustudie is de haalbaarheid onderzocht van passive sampling als alternatieve monitoringmethode voor de organische KRW-relevante stoffen in oppervlaktewater (de prioritaire en overige relevante...

  15-12-2010

 8. Identificatie en analyse van relevante regelgeving en beleid in het kader van het project Beleid en Regelgeving Informatiesysyteem Noordzee (BREIN) : herziening 2010 RWS Rapportendatabank

  De basislijst BREIN geeft een overzicht van regelgeving en beleidsinstrumenten die van belang zijn voor de planvorming ten aanzien van gebruiksfuncties op de Noordzee. Hierbij gaat het om regelgeving en...

  17-12-2010

 9. Nauwkeurigheid jaarvrachtschattingen opgeloste stoffen RWS Rapportendatabank

  Beschrijft aanpak en bevindingen van een studie naar de nauwkeurigheid van jaarvrachtschattingen van een aantal opgeloste stoffen in Rijn en Maas, als functie van de meetfrequentie. Uitgevoerd...

  21-12-2010

 10. Onveilig parkeren buitenlandse vrachtwagenchauffeurs RWS Rapportendatabank

  Steeds vaker treffen weginspecteurs van Rijkswaterstaat buitenlands gekentekende vrachtwagens aan op onveilige plekken langs de autosnelweg, waarvan de chauffeur aan het pauzeren is. Ze staan op de vluchtstrook,...

  21-12-2010