Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. De Willemsroute : fase 1 en fase 2 RWS Rapportendatabank

  12-2010

 2. Blijf Veilig Mobiel : tips voor automobilisten RWS Rapportendatabank

  Tips voor automobilisten, uitgegeven in samenwerking met Blijf Veilig Mobiel. De zeven organisaties uit Blijf Veilig Mobiel hebben tips verzameld in Verzilveringssessies beoordeeld en geherformuleerd. ...

  12-2010

 3. Handreiking MIRT-verkenning RWS Rapportendatabank

  Geeft aan hoe aan een MIRT-verkenning vorm en inhoud gegeven kan worden. Behandeld worden de spelers en rollen, de te doorlopen stappen en de op te leveren resultaten.

  12-2010

 4. Effect of water level uncertainty on critical dune retreat distance : a probabilistic approach RWS Rapportendatabank

  Dutch law requires that the primary water defences be assesses every six years. For the assessment of dunes in the 2006-2011 round of assessments, a semi-probabilistic dune-erosion prediction method...

  12-2010

 5. Amsterdam-Rijnkanaal : levensader van de provincie RWS Rapportendatabank

  12-2010

 6. Arseen in het lokale grondwater van Nederland en indelingen voor regionale beoordeling RWS Rapportendatabank

  In de aanbevelingen van de commissie Verheijen wordt - bij berging van grond onder water - nadrukkelijk gewezen op de potentiële mobilisatie van arseen en transport ervan naar grondwater. Voor de...

  01-12-2010

 7. Handreiking diagnostiek waterkwaliteit RWS Rapportendatabank

  Dit is een update van de versie uit 2007 Deze Handreiking Diagnostiek Waterkwaliteit biedt de waterbeheerder: • een aantal hulpmiddelen om de stap van de diagnose van een waterkwaliteitsprobleem explicieter...

  01-12-2010

 8. Zandhonger oosterschelde, deelstudie suppletiestrategiƫn RWS Rapportendatabank

  Voor de verkenning zandhonger Oosterschelde moeten prijs en effecten van grootschalige suppletieprogramma's worden verkend. Deze studie heeft daar een eerste aanzet toe gegeven door op zoek te gaan naar...

  02-12-2010

 9. Hydromorfologische ingrepen in de Nederlandse kustwateren : effecten in relatie tot een goede milieutoestand van de Noordzee RWS Rapportendatabank

  Geeft een beschrijving van de eisen die de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) stellen ten aanzien van de effecten van hydromorfologische ingrepen op de toestand van...

  03-12-2010

 10. Openingsregime Merwedecorridor : onderzoek naar mogelijke herziening RWS Rapportendatabank

  06-12-2010