Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. Gebruikerstevredenheidsonderzoek zeevaart 2010 : landelijk rapport RWS Rapportendatabank

  Om inzicht te krijgen in de tevredenheid van de zeevaart is in het kader van de gebruikerstevredenheidsonderzoeken een onderzoek uitgevoerd onder zeevaart (kapiteins en stuurmannen). Het onderzoek bestaat...

  12-2010

 2. Landelijke Coördinatiecommissies : Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) : één punt voor crisisinformatie en -advies RWS Rapportendatabank

  Bij extreme situaties als gevolg van overstromingsdreiging, watertekort of waterverontreiniging komen de landelijke coördinatiecommissies in actie. Vanuit het WMCN coördineren zij de berichtgeving....

  12-2010

 3. Waterkamer : Watermanagementcentrum Nederland : één punt voor landelijke waterberichtgeving RWS Rapportendatabank

  Nederland is afhankelijk van water. We hebben water nodig om te leven, te werken en te recreëren. Waterberichtgeving is daarom van groot belang. De Waterkamer is verantwoordelijk voor betrouwbare...

  12-2010

 4. Samen werken aan waterkwaliteit : voor schoon, voldoende en veilig water RWS Rapportendatabank

  Rijkswaterstaat zorgt samen met andere waterbeheerders voor schoon water dat geschikt is voor de bereiding van drinkwater, als zwemwater én als leefgebied voor planten en dieren.

  12-2010

 5. Deltamodel : het waterstaatkundige modelinstrumentarium voor het Deltaprogramma RWS Rapportendatabank

  Het Deltamodel is een modelinstrumentarium dat gebruikt kan worden bij de waterstaatkundige onderbouwing van beleidskeuzes voor de lange termijn. Die keuzes zijn nodig om ons land veilig en leefbaar te...

  12-2010

 6. Monitoring verkeersveiligheid langere en zwaardere vrachtwagens 2010 RWS Rapportendatabank

  Dit onderzoek is uitgevoerd om vinger aan de pols houden op het gebied van de verkeersveiligheid van langere en zwaardere vrachtwagens. Langere en zwaardere vrachtwagens (LZV's) zijn vrachtvoertuigen met...

  12-2010

 7. Veiligheid Nederland in Kaart 2 : overstromingsrisico dijkringgebied 38, Bommelerwaard RWS Rapportendatabank

  Rapport over de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyse voor de categorie a-keringen van dijkringgebied 38 Bommelerwaard.

  12-2010

 8. The use of passive sampling in WFD monitoring : the possibilities of silicon rubber as a passive sampler RWS Rapportendatabank

  This desk study examined the feasibility of passive sampling as an alternative monitoring method for the organic WFD-relevant substances in surface water (the priority substances and the specific pollutants)....

  12-2010

 9. Benthos kartering met behulp van side scan sonar voor de kust van Noordwijk RWS Rapportendatabank

  12-2010

 10. Proef zandsuppletie Oosterschelde : het macrobenthos van de Galgenplaat: situatie najaar 2010 veranderingen sinds de aanleg RWS Rapportendatabank

  De rekolonisatie van de proefsuppletie Galgenplaat door bodemdieren, 2 jaar na aanleg.

  12-2010