Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. Technische handleiding SediSoil RWS Rapportendatabank

  In dit rapport wordt het formularium van het model SediSoil beschreven, dat de humane risico’s van verontreinigde waterbodems kwantificeert. SediSoil berekent de levenslanggemiddelde blootstelling...

  12-2010

 2. Veiligheid Nederland in Kaart 2 : overstromingsrisico dijkringgebied 36, Land van Heusden/de Maaskant RWS Rapportendatabank

  Rapport over de resultaten van de uitgevoerde risicoanalyse voor dijkringgebied 36 Land van Heusden/de Maaskant.

  12-2010

 3. Visie brughoogte Brabantse kanalen RWS Rapportendatabank

  Het is volgens Rijkswaterstaat Dienst Brabant wenselijk een visie te formuleren, die als leidraad voor de vaststelling van doorvaarthoogte nu en in de toekomst kan dienen. Om de vraag te beantwoorden is...

  12-2010

 4. Innovatieprojecten Wegonderhoud (IPW ) = Road Maintenance Innovation Projects (IPW) : Onderhoud met minder hinder = Maintenance with less hindrance RWS Rapportendatabank

  Een goede bereikbaarheid van Nederland en een vlotte doorstroming van verkeer vragen om een goed wegennetwerk. Onderhoud daarvan is noodzakelijk, maar brengt soms ook hinder met zich mee. Rijkswaterstaat...

  12-2010

 5. Dichtheidsschatting van driehoeks- en quaggamosselen in het IJssel- en Markermeer: resultaten van onderzoek uitgevoerd in 2010 RWS Rapportendatabank

  12-2010

 6. Atlas van het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  Het IJsselmeergebied is een van de gebieden waar de gevolgen van klimaatverandering goed merkbaar zullen zijn. Deze zijn echter niet altijd overal dezelfde omdat het gebied heel divers is. Zo wisselen...

  12-2010

 7. Macrozoobenthosonderzoek MWTL in de Delta 2009 : waterlichamen Grevelingenmeer en Veerse meer (voorjaar en najaar) Oosterschelde en Westerschelde (najaar) RWS Rapportendatabank

  Dit rapport geeft een verslag van de MWTL macrozoobenthos invenbtarisaties in de Delta van zuidwest Nederland in 2009. Deze metingen maken deel uit van een langjarig meetprogramma ten behoeve van Rijkswaterstaat....

  12-2010

 8. Omgevingsmanagement: zo werkt het in de natte infratstructuur : van planstudie naar realisatie en beheer en onderhoud RWS Rapportendatabank

  12-2010

 9. De reinigende weg : inspiratie, innovatie. informatie RWS Rapportendatabank

  De (snel)weg van de toekomst zal meer functies hebben dan alleen transport. De pilot 'de reinigende weg'; onderdeel van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst (WnT) van Rijkswaterstaat, geeft...

  12-2010

 10. Failure areas in the Hydra-models : effects of simplification and monotonization RWS Rapportendatabank

  The aim of this study is: Identification and quantification of differences that are introduced with the pragmatic solutions as described in section 1.2: • simplification of the failure mechanism (the...

  12-2010