Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. MACHU Report Nr. 3 - Final Report : Managing Cultural Heritage Underwater: a maritime research project funded by the European Union Culture 2000 Programme RWS Rapportendatabank

  MACHU (Managing Cultural Heritage Underwater) is de naam van een driejarig project, uitgevoerd door zeven landen in het kader van het Culture 2000 programma van de Europese Unie. Het primaire doel van...

  2010

 2. Nederland verandert! [elektronische versie] : 23 gebiedsopgaven van nationale betekenis

  2010

 3. Het noodweer van 14 juli 2010 in Vethuizen, Neerkant en omgeving : meteorologisch onderzoek en achtergronden

  Op 14 juli 2010 trok een intensieve buienlijn over ons land. De bijbehorende windfenomenen veroorzaakten in het oosten en zuidoosten flinke schade en er vielen twee slachtoffers te betreuren. Ook in België...

  2010

 4. Maas in beeld : succesfactoren voor een natuurlijke rivier : syntheserapport RWS Rapportendatabank

  2010

 5. Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening : eerste resultaten [PDF] RWS Rapportendatabank

  De planologische besluitvorming verloopt onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in veel gevallen sneller dan onder de oude wet. Dat blijkt uit een eerste evaluatie door het Planbureau voor de Leefomgeving...

  2010

 6. Waterstaatskaarten, 1836-1992 : inventaris van het archief van de Meetkundige Dienst RWS Rapportendatabank

  Het archief bevat waterstaatskaarten van Nederland, schaal 1:50.000 en stukken betreffende het project Waterstaatskaart nieuwe stijl. Daarnaast bevat het archief Systeemkaarten afwateringseenheden...

  2010

 7. Rijn in beeld : de natuur van de natte overstromingsvlakte : de Oude Waal bij Nijmegen : inventarisatie 2009 RWS Rapportendatabank

  Sinds 2008 vindt een uniek hydrologisch experiment plaats in de Buiten Ooij bij Nijmegen. Hoogwater dat over de zomerkade komt, wordt hier niet kunstmatig uitgelaten, maar vastgehouden zodat het op...

  2010

 8. Worden vissen in de maling genomen? : samenvatting van het STOWA-onderzoek naar de mogelijke schade aan vissen bij het passeren van gemalen RWS Rapportendatabank

  STOWA heeft van 2008 tot en met 2010 een groot onderzoek uit laten voeren om meer inzicht te krijgen in de mate waarin stroomafwaartse vismigratie mogelijk is door opvoerwerken en de schade...

  2010

 9. De Klimaatdijk in de Praktijk : gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek RWS Rapportendatabank

  In het licht van klimaatverandering en andere mogelijke veranderingen in randvoorwaarden voor waterkeringen is in dit rapport voor een drietal locaties langs de Nederrijn/Lek in verschillende mate van...

  2010

 10. Advies doelmatig waterbeheer RWS Rapportendatabank

  De Adviescommissie Water, waarschuwt voor al te snelle besluiten om het Nederlandse waterbestuur te reorganiseren. In een advies aan de minister van Verkeer en Waterstaat pleit de commissie er nadrukkelijk...

  2010