Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. Evaluatie volumetrisch mengselontwerp SMA

   

  De nieuwe benadering (van de Ven en Jacobs, 2007) is eenvoudig en is in feite gebaseerd op de aanname dat het verdichte steensteenskelet een vaste holle ruimte...

  2010

 2. Omgaan met vorstschade aan asfalt

   

  Vorstschade komt elke winter voor, maar de afgelopen twee winters is Rijkswaterstaat geconfronteerd met meer vorstschade aan asfalt dan normaal. Dat is vervelend...

  2010

 3. Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010 - 2014 [elektronische versie] : UP [elektronische versie]

  Om meer focus in de bestedingen uit het Waddenfonds aan te brengen, is het Uitvoeringsplan Waddenfonds geactualiseerd. Het Uitvoeringsplan heeft een looptijd van 2010 tot en met 2014. In het plan is een...

  2010

 4. Veelgestelde vragen Wro [elektronische versie]

  De helpdesk Wro is per 1 juli 2010 gesloten. Om het project Invoeringsbegeleiding af te sluiten heeft het ministerie van VROM deze publicatie uitgebracht. Het bevat een selectie en bewerking van de veelgestelde...

  2010

 5. Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu [elektronische versie] : handboek voor een gezonde inrichting van de woonomgeving : Gezondheidseffectscreening Stad en Milieu [elektronische versie] : handboek voor een gezonde inrichting van de woonomgeving

  Handboek bevat een methode voor het in beeld brengen van gezondheidsaspecten in de planfase van bouwplannen. Deze methode is ontwikkeld door de ministeries van VWS en VROM en is geactualiseerd in juni...

  2010

 6. Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit [elektronische versie] : 8 handvatten voor de ontwikkeling van spoorzones tot knooppunten : Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit [elektronische versie] : acht handvatten voor de ontwikkeling van spoorzones tot knooppunten

  In 2008 ging het programma Spoorzoneontwikkeling van start. Hoe is het met de vijf voorbeeldprojecten (Amersfoort, Zwolle, Groningen, Roosendaal en Nijmegen) gegaan en welke lessen zijn er te leren?

  2010

 7. klus geklaard [elektronische versie] : milieu en industrie : 1989-2010 : twintig jaar Doelgroepbeleid Milieu en Industrie

  Publicatie over de behaalde doelstellingen van het Nationaal Milieubeleidsplan. Aan de orde komen o.a. samenwerken, convenanten, nieuwe instrumenten, 11 bedrijfstakken, de overheden, internationale be...

  2010

 8. Project instrumenten : van elkaar leren of opnieuw het wiel uitvinden? : kennis in het groot

  Hoe komt het toch dat grote infrastructurele projecten mooie instrumenten ontwikkelen om hun werk goed te doen, maar dat die instrumenten niet in nieuwe projecten worden gebruikt? Kijken projecten bij...

  2010

 9. MACHU Report Nr. 3 - Final Report : Managing Cultural Heritage Underwater: a maritime research project funded by the European Union Culture 2000 Programme

  MACHU (Managing Cultural Heritage Underwater) is de naam van een driejarig project, uitgevoerd door zeven landen in het kader van het Culture 2000 programma van de Europese Unie. Het primaire doel van...

  2010

 10. Nederland verandert! [elektronische versie] : 23 gebiedsopgaven van nationale betekenis

  2010