Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. Verslag reis Japan 1 augustus – 10 augustus 2010: Bezoek ISAP conferentie en NEXCO

  Beschrijft het werkbezoek dat in 2010 is gemaakt door een Nederlandse delegatie aan Japan. Er is deelgenomen aan het ISAP congres 2010 en vervolgens is een uitgebreid bezoek gebracht aan...

  2010

 2. Wat moet u weten over de nieuwe milieueffectrapportage (m.e.r.)? [elektronische versie] : de aangepaste procedures per 1 juli 2010

  Minder regels en een meer samenhangend systeem van milieubeoordelingen. Dat is het doel van de modernisering van de m.e.r., die op 1 juli 2010 van kracht is geworden. De belangrijkste verandering is dat...

  2010

 3. Scenarioverkenning visie Noordzee eindrapport

  2010

 4. Roadmap naar verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt [elektronische versie] : startdocument

  Een van de onderdelen van het bedrijventerreinenbeleid betreft de verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt. Het doel is verhoging van de kwaliteit en waarde van bedrijventerreinen.

  2010

 5. Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond [elektronische versie] : Beleidsvisie duurzaam gebruik ondergrond

  Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond biedt kansen voor verbetering van de kwaliteit van de bovengrondse leefomgeving en...

  2010

 6. Water in beeld 2010: voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland

  2010

 7. Milieuanalyses voedsel en voedselverliezen : ten behoeve van prioritaire stromen ketengericht afvalbeleid

  Ketengericht Afvalbeleid is een nieuwe aanpak in het kader van het Tweede Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2). Een van de zeven prioritaire stromen is ‘voedsel en voedselverliezen’. In totaal zou de ...

  2010

 8. Milieuanalyses papier en karton : ten behoeve van prioritaire stromen ketengericht afvalbeleid

  Ketengericht Afvalbeleid is een nieuwe aanpak in het kader van het Tweede Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2). Een van de zeven prioritaire stromen is ‘papier en karton’. Een analyse is gemaakt van de...

  2010

 9. Financieringsmiddelen uit gebiedsontwikkeling en bestemmingswijzigingen [elektronische versie] : een verkenning van de publiekrechtelijke mogelijkheden van planbatenheffing, bovenplanse verevening en verruiming van het huidige kostenverhaal

  Aan bod komen mogelijke vormen waarin planbatenheffing en verplichte bovenplanse verevening bij kunnen dragen aan financiering van verliesgevende, maar beleidsmatig gewenste, grondexploitaties. Verder...

  2010

 10. Aanvangsstroefheid Tweelaags ZOAB ook geen probleem meer

   

  Tweelaags ZOAB wordt sinds 2005 door RWS toegepast op locaties waar het kosteneffectief is. De geluidsreducerende eigenschappen zijn uitstekend, maar er waren...

  2010