Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond [elektronische versie] : Beleidsvisie duurzaam gebruik ondergrond

  Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond biedt kansen voor verbetering van de kwaliteit van de bovengrondse leefomgeving en...

  2010

 2. Water in beeld 2010: voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland

  2010

 3. Milieuanalyses voedsel en voedselverliezen : ten behoeve van prioritaire stromen ketengericht afvalbeleid

  Ketengericht Afvalbeleid is een nieuwe aanpak in het kader van het Tweede Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2). Een van de zeven prioritaire stromen is ‘voedsel en voedselverliezen’. In totaal zou de ...

  2010

 4. Milieuanalyses papier en karton : ten behoeve van prioritaire stromen ketengericht afvalbeleid

  Ketengericht Afvalbeleid is een nieuwe aanpak in het kader van het Tweede Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2). Een van de zeven prioritaire stromen is ‘papier en karton’. Een analyse is gemaakt van de...

  2010

 5. Financieringsmiddelen uit gebiedsontwikkeling en bestemmingswijzigingen [elektronische versie] : een verkenning van de publiekrechtelijke mogelijkheden van planbatenheffing, bovenplanse verevening en verruiming van het huidige kostenverhaal

  Aan bod komen mogelijke vormen waarin planbatenheffing en verplichte bovenplanse verevening bij kunnen dragen aan financiering van verliesgevende, maar beleidsmatig gewenste, grondexploitaties. Verder...

  2010

 6. Factsheet Aanpak verspreid liggende kassen [elektronische versie] : tien gebiedsgerichte projecten

  Aandacht voor tien glassaneringsprojecten die met financiële ondersteuning van het Rijk versneld kunnen worden uitgevoerd. Het gaat om tien miljoen euro en de projecten dragen gezamenlijk voor meer dan...

  2010

 7. Bridge smarter connections

  2010

 8. Samen aan de slag [elektronische versie] : werken aan de herstructurering van bedrijventerreinen : Interdepartementaal programma Mooi Nederland [elektronische versie]

  Bedrijventerreinen zijn de slagaders van onze economie, die in goede conditie gehouden moeten worden. Anders verouderen ze te snel; ze slibben dicht, ogen verlaten of beantwoorden niet meer aan eisen van...

  2010

 9. Uitvoeringsplan Waddenfonds 2010 - 2014 [elektronische versie] : UP [elektronische versie]

  Om meer focus in de bestedingen uit het Waddenfonds aan te brengen, is het Uitvoeringsplan Waddenfonds geactualiseerd. Het Uitvoeringsplan heeft een looptijd van 2010 tot en met 2014. In het plan is een...

  2010

 10. Veelgestelde vragen Wro [elektronische versie]

  De helpdesk Wro is per 1 juli 2010 gesloten. Om het project Invoeringsbegeleiding af te sluiten heeft het ministerie van VROM deze publicatie uitgebracht. Het bevat een selectie en bewerking van de veelgestelde...

  2010