Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. Circulaire wijziging van de onteigeningswet [elektronische versie] : Wijziging van de onteigeningswet [elektronische versie]

  Op 31 maart 2010 treedt de Crisis- en herstelwet (Chw) in werking en daarmee ook de in artikel 3.9 van de Chw vastgelegde wijziging van de onteigeningswet. In deze circulaire wordt nader ingegaan op de...

  2010

 2. Over de Crisis- en herstelwet [elektronische versie] : voor bestuurders van gemeenten en provincies

  De Crisis- en herstelwet bevat een aantal tijdelijke en permanente maatregelen. Dankzij deze maatregelen kunnen procedures sneller en eenvoudiger verlopen en kunnen bestuurders ruimte creëren voor nieuwe...

  2010

 3. Relaties tussen basisregistraties in het geo-domein : monitor 1-1-2010 [elektronische versie]

  Deze 'Monitor 1-1-2010 van de Relaties tussen basisregistraties in het geo-domein' is een vervolg op het rapport 'Relaties tussen basisregistraties in het geo-domein, samenhang in het stelsel' van 30 november...

  2010

 4. Inspiratie voor een Mooi en Concurrerend Nederland : tien pilots bedrijventerreinen [elektronische uitgave 2010]

  De ministeries van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben samen met het IPO en de VNG tien pilots bedrijventerreinen ingesteld. Bij deze pilots staat de...

  2010

 5. Monitor Duurzaam Inkopen 2010 [elektronische versie] : factsheet

  Geeft overheden inzicht in hoe ze zich kunnen voorbereiden op de meting van duurzaam inkopen over het jaar 2010.

  2010

 6. Rollpave, a prefabricated asphalt wearing course

  Increasing traffic puts higher demands on construction and maintenance of pavements. To minimize hindrance for the road-user, a high quality durable pavement must be realized in short available...

  2010

 7. staat van de ruimte 2010 : de herschikking van stedelijk Nederland

  PBL geeft actueel beeld van de ruimtelijke veranderingen in het afgelopen decennium in de stedelijke regio en, op basis daarvan, aanbevelingen voor het ruimtelijk beleid. Stedelijk Nederland verandert...

  2010

 8. New life for Porous Asphalt RAP in new Porous Asphalt

   

  Since 1987 Porous Asphalt (PA) is used in special cases in the Netherlands with the focus on traffic safety, but since 1990 PA is the standard wearing course...

  2010

 9. Validation of new Dutch volumetric mix design method for SMA with mechanical tests and field trials

   

  SMA is used worldwide and known as a very durable mix with excellent functional properties when well designed. In the Netherlands early rutting of SMA has been...

  2010

 10. Fundamentele doorlichting nut en noodzaak MRR&K-verplichtingen [elektronische versie] : onderzoek naar het nut en de noodzaak van verplichtingen voor het meten, registreren en rapporteren van gegevens en het keuren van objecten

  Het ministerie van VROM heeft in haar werkprogramma ‘Slimmer, Beter, Minder’ een fundamentele doorlichting aangekondigd van nut en noodzaak van meet-, registratie-, rapportage- en keuringsverplichtingen...

  2010