Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. Validation of new Dutch volumetric mix design method for SMA with mechanical tests and field trials

   

  SMA is used worldwide and known as a very durable mix with excellent functional properties when well designed. In the Netherlands early rutting of SMA has been...

  2010

 2. Fundamentele doorlichting nut en noodzaak MRR&K-verplichtingen [elektronische versie] : onderzoek naar het nut en de noodzaak van verplichtingen voor het meten, registreren en rapporteren van gegevens en het keuren van objecten

  Het ministerie van VROM heeft in haar werkprogramma ‘Slimmer, Beter, Minder’ een fundamentele doorlichting aangekondigd van nut en noodzaak van meet-, registratie-, rapportage- en keuringsverplichtingen...

  2010

 3. Verslag reis Japan 1 augustus – 10 augustus 2010: Bezoek ISAP conferentie en NEXCO

  Beschrijft het werkbezoek dat in 2010 is gemaakt door een Nederlandse delegatie aan Japan. Er is deelgenomen aan het ISAP congres 2010 en vervolgens is een uitgebreid bezoek gebracht aan...

  2010

 4. Scenarioverkenning visie Noordzee eindrapport

  2010

 5. Water in beeld 2010: voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland

  2010

 6. Financieringsmiddelen uit gebiedsontwikkeling en bestemmingswijzigingen [elektronische versie] : een verkenning van de publiekrechtelijke mogelijkheden van planbatenheffing, bovenplanse verevening en verruiming van het huidige kostenverhaal

  Aan bod komen mogelijke vormen waarin planbatenheffing en verplichte bovenplanse verevening bij kunnen dragen aan financiering van verliesgevende, maar beleidsmatig gewenste, grondexploitaties. Verder...

  2010

 7. Aanvangsstroefheid Tweelaags ZOAB ook geen probleem meer

   

  Tweelaags ZOAB wordt sinds 2005 door RWS toegepast op locaties waar het kosteneffectief is. De geluidsreducerende eigenschappen zijn uitstekend, maar er waren...

  2010

 8. Bridge smarter connections

  2010

 9. Over de mogelijkheden van het verwerken van asfalt onder winterse omstandigheden

   

  In de winters van 2008/2009 en 2009/2010 is meer vorstschade aan deklagen opgetreden dan normaal. Een van de schadebeelden was overmatig steenverlies (rafeling)...

  2010

 10. Samen aan de slag [elektronische versie] : werken aan de herstructurering van bedrijventerreinen : Interdepartementaal programma Mooi Nederland [elektronische versie]

  Bedrijventerreinen zijn de slagaders van onze economie, die in goede conditie gehouden moeten worden. Anders verouderen ze te snel; ze slibben dicht, ogen verlaten of beantwoorden niet meer aan eisen van...

  2010