Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. DIVA tweejaarverslag

  2010

 2. Stakeholdersanalyse Duurzaam inkopen : standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen

  De standpunten, wensen, ideeën en initiatieven van politieke partijen over duurzaam inkopen zijn beschreven en toegelicht. De standpunten zijn onderverdeeld in: duurzaam inkopen algemeen; milieucriteria...

  2010

 3. Rijkswaterstaat: greep op kennis? : over het opnieuw positioneren van de kennisfunctie van Rijkswaterstaat als agentschap van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

  Beschrijft de zoektocht naar het vormgeven van kennismanagement. Zoekt de dialoog over de benaderingswijze vanuit de visie dat kennismanagement gebaat is bij uitwisseling van inzichten.

  2010

 4. Stakeholdersanalyse Duurzaam inkopen : standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen : aanvulling

  In deze aanvulling zijn publicaties over duurzaam inkopen, met daarin standpunten van politieke partijen, verschenen na 12 januari 2010 tot en met 27 januari 2010, geanalyseerd. De standpunten hebben betrekking...

  2010

 5. Stakeholdersanalyse Duurzaam inkopen : standpunten van politieke partijen over duurzaam inkopen : tweede aanvulling

  In deze tweede aanvulling zijn de publicaties verschenen tussen 28 januari 2010 tot en met 8 februari 2010 geanalyseerd. De standpunten hebben betrekking op duurzaam inkopen, met name op de milieucriteria...

  2010

 6. Timescales and structures in vertical transport in the atmospheric boundary layer

  A combination of high frequency measurements from the Cabauw measurement site and LES results is used to evaluate timescales and structures of turbulent transport of heat in the atmospheric...

  2010

 7. Oproep aan partijen voor BAG-Beheeraudits accreditatie [elektronische versie]

  Het Ministerie van VROM nodigt bedrijven en instellingen uit zich te laten accrediteren voor het uitvoeren van Beheeraudits bij gemeenten in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen...

  2010

 8. Auditprotocol voor uitvoering audit Wet basisregistraties adressen en gebouwen [elektronische versie] : uitwerking artikel 42 Wet bag

  Burgemeester en wethouders moeten eens per drie jaar de uitvoering rondom basisregistraties laten controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te voeren. In dit...

  2010

 9. Ecosysteem IJsselmeergebied : nog altijd in ontwikkeling : bewerking van hoofdlijnen plus synthese uit het rapport Ecologie in het IJsselmeergebied

  Geeft, op toegankelijke wijze, een samenvatting van de hoofdlijnen van het rapport "Ecosysteem IJsselmeergebied" over de trendmatige processen die zich in het IJsselmeergebied voltrekken....

  2010

 10. Minister Cramer blogt [elektronische versie]

  Tijdens haar ministerschap (2007 - 2010) hield Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu een weblog bij. Aanvankelijk blogde zij alleen bij speciale gelegenheden, maar in 2010 verschenen haar blogs meerdere...

  2010