Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2010

 1. DIVA tweejaarverslag

  2010

 2. Rijkswaterstaat: greep op kennis? : over het opnieuw positioneren van de kennisfunctie van Rijkswaterstaat als agentschap van het ministerie van Verkeer en Waterstaat RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de zoektocht naar het vormgeven van kennismanagement. Zoekt de dialoog over de benaderingswijze vanuit de visie dat kennismanagement gebaat is bij uitwisseling van inzichten.

  2010

 3. Timescales and structures in vertical transport in the atmospheric boundary layer

  A combination of high frequency measurements from the Cabauw measurement site and LES results is used to evaluate timescales and structures of turbulent transport of heat in the atmospheric...

  2010

 4. Oproep aan partijen voor BAG-Beheeraudits accreditatie [elektronische versie] RWS Rapportendatabank

  Het Ministerie van VROM nodigt bedrijven en instellingen uit zich te laten accrediteren voor het uitvoeren van Beheeraudits bij gemeenten in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen...

  2010

 5. Ecosysteem IJsselmeergebied : nog altijd in ontwikkeling : bewerking van hoofdlijnen plus synthese uit het rapport Ecologie in het IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  Geeft, op toegankelijke wijze, een samenvatting van de hoofdlijnen van het rapport "Ecosysteem IJsselmeergebied" over de trendmatige processen die zich in het IJsselmeergebied voltrekken....

  2010

 6. Over de Crisis- en herstelwet [elektronische versie] : voor bestuurders van gemeenten en provincies RWS Rapportendatabank

  De Crisis- en herstelwet bevat een aantal tijdelijke en permanente maatregelen. Dankzij deze maatregelen kunnen procedures sneller en eenvoudiger verlopen en kunnen bestuurders ruimte creëren voor...

  2010

 7. Rollpave, a prefabricated asphalt wearing course RWS Rapportendatabank

  Increasing traffic puts higher demands on construction and maintenance of pavements. To minimize hindrance for the road-user, a high quality durable pavement must be realized in short available...

  2010

 8. staat van de ruimte 2010 : de herschikking van stedelijk Nederland RWS Rapportendatabank

  PBL geeft actueel beeld van de ruimtelijke veranderingen in het afgelopen decennium in de stedelijke regio en, op basis daarvan, aanbevelingen voor het ruimtelijk beleid. Stedelijk Nederland verandert...

  2010

 9. New life for Porous Asphalt RAP in new Porous Asphalt RWS Rapportendatabank

   

  Since 1987 Porous Asphalt (PA) is used in special cases in the Netherlands with the focus on traffic safety, but since 1990 PA is the standard wearing course...

  2010

 10. Validation of new Dutch volumetric mix design method for SMA with mechanical tests and field trials RWS Rapportendatabank

   

  SMA is used worldwide and known as a very durable mix with excellent functional properties when well designed. In the Netherlands early rutting of SMA has been...

  2010