Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. An example of a view on EETS trust and privacy in GNSS based toll systems

  The aim of the EETS, the European Electronic Toll Service, is to allow the user of a vehicle to conclude one service contract and use one OBE for circulating a vehicle within all the...

  15-12-2009

 2. Doorlooptijd MIRT-verkenning : naar een optimale inrichting van de verkenningsfase

  Voor het onderzoek zijn de activiteiten en doorlooptijden van de MIRTverkenning in kaart gebracht. Vervolgens is de inrichting van de verkenningsfase bepaald, op zodanige wijze dat goed wordt aangesloten...

  15-12-2009

 3. Biomonitoring van microzoƶplankton in de Nederlandse zoute wateren 2008

  Met deze rapportage worden de samenstelling (soorten en grootteklassen) en successie van het microzoöplankton in 2008 op een aantal locaties in de Nederlandse zoute wateren in beeld gebracht.

  15-12-2009

 4. Effect van zeer grootschalige zandwinning langs de Nederlandse kust op de waterbeweging, zandtransporten en morfologie

  Onderzoekt het effect van zeer grootschalige zandwinning langs de gehele Nederlandse kust op de golfwerking, waterbeweging en zandtransporten met een doorvertaling naar morfologie uitgedrukt...

  15-12-2009

 5. Hydrologische trends IJsselmeer

  Beschrijft het waargenomen gedrag van het water in het IJsselmeer. Het is vrijwel dagelijks gevolgd en geanalyseerd vanaf 1966. De feiten zijn verzameld, naast elkaar gezet...

  16-12-2009

 6. Veilig over Rijkswegen !? 2008: detailanalyse Regionale Diensten [Oost-Nederland, Zuid-Holland en Zeeland]

  Voor deze studie wordt een pilot uitgevoerd waarin in samenwerking met de Regionale Diensten Zeeland, Zuid-Holland en Oost-Nederland, per regio tien onveilige locaties worden geanalyseerd en geïnspecteerd. ...

  17-12-2009

 7. Richtlijn risico-inventarisatie : inzicht in risicovolle situaties : versie 1.0

  Het doel van de voorliggende richtlijn risico-inventarisatie is het bieden van een uniforme werkwijze, waarmee de Regionale Diensten de (voor de natte sector wettelijke verplichte) risico-inventarisatie...

  19-12-2009

 8. Drieteenstrandlopers in de Voordelta; aantallen, verspreiding, habitatkeuze en dieet : ecologisch onderzoek in 2008-2009 in het kader van het vermijden van mogelijke effecten van zandsuppleties

  Aangezien onbekend is welke prooidieren drieteenstrandlopers eten in de Voordelta is het ook onbekend in hoeverre effecten van zandsuppleties via het voedsel verwacht kunnen worden. Om effecten op dri...

  20-12-2009

 9. Een vernieuwd weeralarm : aanpassing weeralarmcriteria en -systematiek per 1 februari 2010

  21-12-2009

 10. National Water Plan 2009-2015

  This National Water Plan outlines the policy the State will implement in the period from 2009 to 2015 in order to achieve sustainable water management. This plan focuses on protecting against flooding...

  22-12-2009