Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. Waterplantenonderzoek Zoete Rijkswateren - MWTL 2007-2009 : Primaire rapportage

  Dit rapport geeft de resultaten weer van het MWTL Meetnet Zoete Rijkswateren in de jaren 2007, 2008 en 2009. Gegevens van het meetnet worden gerapporteerd in opeenvolgende primaire rapportages. Eerder...

  12-2009

 2. Survey car drivers - Longer and Heavier Vehicles (LHV's)

  This report contains the results of a survey into the support, safety experience and possible pressure points felt by car drivers with regard to longer and heavier vehicles. Longer and heavier vehicles...

  12-2009

 3. Monitoring traffic safety - Longer and Heavier Vehicles (LHV's)

  This research is conducted to keep tabs on road traffic safety in relation to Longer Heavier Vehicles. Longer and heavier vehicles (LHV's) are goods vehicles with a maximum weight of 60 tonne and a maximum...

  12-2009

 4. Hollandse brug : een jaar na dato : bijdrage aan het collectief geheugen van Rijkswaterstaat als publieksgerichte netwerkmanager en toonaangevend opdrachtgever in nieuwe vormen van samenwerking

  Is een samengesteld verhaal> De bouwstenen zijn grotendeels aangedragen door mensen die zeer nauw bij het project waren betrokken. Bevat drie hoofdstukken. In alle hoofdstukken is aandacht besteed aan...

  12-2009

 5. Zwemwaterkwaliteit Noordzee 2007-2009 : Meerjarenoverzicht

  12-2009

 6. Dijkversterking Markermeer, synergie tussen veiligheid en natuur : markermeerdijken, verbindende schakels voor natuur

  Quick scan naar de synergie tussen veiligheid en natuur dient als input voor een korte verkenning door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Flevoland en het hoogwaterbeschermingsprogramma...

  12-2009

 7. Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW)

  Het Beheer-en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren beschrijft het beheer van de rijkswateren voor de periode 201-2015. Rijkswaterstaat voert het beheer uit. Het BPRW is opgesteld binnen de kaders van Europese...

  12-2009

 8. Strategische Verkenning Gateway Rotterdam NL 2.0. Studie ter ondersteuning van Advies Gateway Strategie Raad voor Verkeer en Waterstaat

  De Nederlandse Gateway omvat het netwerk van de Nederlandse havens, waarbij mainport Rotterdam een prioritaire positie inneemt, en de knooppunten in het achterland, in binnen- en buitenland. Bekijkt...

  12-2009

 9. Omgevingsmanager: de onmisbare schakel tussen buiten en binnen

  Omgevingsmanagement staat volop in de belangstelling en is ook bij Rijkswaterstaat sterk in ontwikkeling. De commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten (ook wel commissie Elverding...

  01-12-2009

 10. HSB-betonoverlagingen op stalen bruggen

  Vanwege vermoeiingsproblemen moet een groot aantal stalen bruggen in Nederland worden versterkt. Nadat verkennende studies naar potentiële levensduurverlengende oplossingen vanaf...

  01-12-2009