Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. Stroomgebiedbeheerplan Maas

  De Kaderrichtlijn Water geeft voor alle landen in de EU een kader voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en van de kwantiteit van het grondwater. Dit...

  22-12-2009

 2. Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta

  Het stroomgebied Rijndelta omvat het gehele Nederlandse stroomgebied van de Rijn alsmede een klein deel van het Duitse oppervlak van het internationale stroomgebieddistrict Rijn. Het onderhavige plan betreft...

  22-12-2009

 3. Stroomgebiedbeheerplan Schelde

  De Kaderrichtlijn Water geeft voor alle landen in de Europese Unie een kader voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en van de kwantiteit van het grondwater....

  22-12-2009

 4. Stroomgebiedbeheerplannen : samenvatting Eems, Maas, Rijndelta en Schelde

  Voor ieder Nederlands deel van de grensoverschrijdende stroomgebieden van de Eems, Maas, Rijn en Schelde wordt een stroomgebiedbeheerplan opgesteld. Deze plannen zijn onderdeel van het Nationaal...

  22-12-2009

 5. Beleidsnota Waterveiligheid : 2009-2015

  22-12-2009

 6. River basin management plans 2009 - 2015 Ems, Meuse, Rhine Delta and Scheldt : a summary

  22-12-2009

 7. Method for determining offshore boundary conditions in SWAN computations for HBC calculations

  The present study is to develop a method for determining sufficiently accurate boundary conditions for the SWAN computations in the Wadden Sea.

  30-12-2009

 8. Voortgangsrapportage 4 : Anders Betalen voor Mobiliteit : Verslagperiode 1 juli 2009 - 31 december 2009

  Het project Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) is op 30 mei 2006 door de Tweede Kamer aangewezen als Groot Project. Dit betekent dat conform de Regeling Grote projecten de Minister van Verkeer...

  31-12-2009