Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. Klimaatschetsboek Nederland: het huidige en toekomstige klimaat

  Dit klimaatschetsboek heeft als doel een landelijk overzicht te geven van wat er wetenschappelijk gezien bekend is over de mogelijke veranderingen in temperatuur, neerslag, neerslagtekort,...

  2009

 2. Klimatologisch standaardjaar op dagbasis voor heden en toekomst

  In 2006 heeft het KNMI de KNMI’06 klimaatscenario’s voor 2050 gepubliceerd (Van den Hurk et al. 2006). Deze klimaatscenario’s zijn vertaald in tijdreeksen voor neerslag...

  2009

 3. Raamwerk MIRT-VAR : Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte & Transport : verkenning Antwerpen Rotterdam [elektronische uitgave] : Raamwerk MIRT-VAR : Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport : verkenning Antwerpen Rotterdam [elektronische uitgave]

  Het raamwerk werkt de geinventariseerde knelpunten in het gebied Antwerpen-Rotterdam nader uit en geeft de opgaven voor de verkenning voor de ontwikkeling van dit gebied. Het raamwerk dient als uitgangspunt...

  2009

 4. Update of KNMI HDF5 data format specification v3.6

  2009

 5. Windstotenklimatologie Nederland

  De aanleiding voor deze studie naar de klimatologie van windstoten is de lopende KNMI-evaluatie van het weeralarm en bijbehorende criteria, die bij de sector Weer wordt uitgevoerd. Hierdoor...

  2009

 6. The US Maury collection metadata 1796-1861

  This report describes the metadata found in the logbooks of the US Maury Collection (1796-1861) that was digitized in China in the period 1993-1996 (see: icoads.noaa.gov/maury.html). Much...

  2009

 7. Informatieverstrekking uit overheidsbestanden: een praktische handleiding gebaseerd op een studie van de wet- en regelgeving en relevante literatuur RWS Rapportendatabank

  Onderzoek verricht door advocatenkantoor Van Doorne in Amsterdam, i.o.v. Min. VenW, waarin centraal staan de juridische kaders voor de informatieverstrekking uit overheidsbestanden en de voorwaarden...

  2009

 8. Toxicity measurements in concentrated water samples : evaluation and water samples RWS Rapportendatabank

  The National Institute for Public Health and the Environment, together with the Centre of Water Management, developed a method to measure the effects of toxic substances in surface water. This method can...

  2009

 9. Activiteitenbesluit : de implementatie in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk [elektronische uitgave] : Maatlat gemeentelijke uitvoeringspraktijk activiteitenbesluit [elektronische uitgave]

  Het onderzoek van de VROM-Inspectie is bedoeld om te komen tot aanbevelingen om gemeenten verder op weg te helpen met de implementatie en niet om handhavend op te treden.Uit de interviews met 40 gemeenten...

  2009

 10. An exploratory study of the possibilities of analog postprocessing

  2009