Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. Een vernieuwd weeralarm : aanpassing weeralarmcriteria en -systematiek per 1 februari 2010

  21-12-2009

 2. National Water Plan 2009-2015 RWS Rapportendatabank

  This National Water Plan outlines the policy the State will implement in the period from 2009 to 2015 in order to achieve sustainable water management. This plan focuses on protecting against flooding...

  22-12-2009

 3. Policy document on the North Sea 2009-2015 RWS Rapportendatabank

  The aim of this North Sea Policy Document is to provide transparency about the central government's North Sea policy choices in the National Water Plan. This involves: providing insight into the c...

  22-12-2009

 4. MWTL meetplan 2010 : Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands milieumeetnet rijkswateren RWS Rapportendatabank

   

  Beschrijft het meetplan voor de uitvoering van het chemisch en biologisch meetnet inzake het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands' (MWTL) in de zoete en zoute...

  22-12-2009

 5. A-Priori Travel Time Predictor for Long Term Roadworks on Motorways RWS Rapportendatabank

  The first step (Chapter 2) is a comprehensive literature review of the relevant areas of interest for this research. A general overview of the current workings of roadworks in the Netherlands...

  22-12-2009

 6. Stroomgebiedbeheerplan Eems RWS Rapportendatabank

  De Kaderrichtlijn Water heeft tot doel de oppervlaktewateren - waaronder ook overgangswater en kustwater - en het grondwater in de Europese Unie te beschermen en te verbeteren en het duurzaam gebruik van...

  22-12-2009

 7. Stroomgebiedbeheerplan Maas RWS Rapportendatabank

  De Kaderrichtlijn Water geeft voor alle landen in de EU een kader voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en van de kwantiteit van het grondwater. Dit...

  22-12-2009

 8. Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta RWS Rapportendatabank

  Het stroomgebied Rijndelta omvat het gehele Nederlandse stroomgebied van de Rijn alsmede een klein deel van het Duitse oppervlak van het internationale stroomgebieddistrict Rijn. Het onderhavige plan betreft...

  22-12-2009

 9. Stroomgebiedbeheerplan Schelde RWS Rapportendatabank

  De Kaderrichtlijn Water geeft voor alle landen in de Europese Unie een kader voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en van de kwantiteit van het grondwater....

  22-12-2009

 10. Stroomgebiedbeheerplannen : samenvatting Eems, Maas, Rijndelta en Schelde RWS Rapportendatabank

  Voor ieder Nederlands deel van de grensoverschrijdende stroomgebieden van de Eems, Maas, Rijn en Schelde wordt een stroomgebiedbeheerplan opgesteld. Deze plannen zijn onderdeel van het Nationaal...

  22-12-2009