Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. Stroomgebiedbeheerplan Schelde RWS Rapportendatabank

  De Kaderrichtlijn Water geeft voor alle landen in de Europese Unie een kader voor de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en van de kwantiteit van het grondwater....

  22-12-2009

 2. Stroomgebiedbeheerplannen : samenvatting Eems, Maas, Rijndelta en Schelde RWS Rapportendatabank

  Voor ieder Nederlands deel van de grensoverschrijdende stroomgebieden van de Eems, Maas, Rijn en Schelde wordt een stroomgebiedbeheerplan opgesteld. Deze plannen zijn onderdeel van het Nationaal...

  22-12-2009

 3. River basin management plans 2009 - 2015 Ems, Meuse, Rhine Delta and Scheldt : a summary RWS Rapportendatabank

  22-12-2009

 4. Method for determining offshore boundary conditions in SWAN computations for HBC calculations RWS Rapportendatabank

  The present study is to develop a method for determining sufficiently accurate boundary conditions for the SWAN computations in the Wadden Sea.

  30-12-2009

 5. Voortgangsrapportage 4 : Anders Betalen voor Mobiliteit : Verslagperiode 1 juli 2009 - 31 december 2009 RWS Rapportendatabank

  Het project Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM) is op 30 mei 2006 door de Tweede Kamer aangewezen als Groot Project. Dit betekent dat conform de Regeling Grote projecten de Minister van Verkeer...

  31-12-2009