Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. De bibliotheek van het KNMI

  2009

 2. Convenant beperking fijnstofuitstoot lichte bedrijfsauto’s en kampeerauto's

  In dit convenant is afgesproken dat fabrikanten en importeurs van bestelauto’s modellen zonder ingebouwd roetfilter versneld uit het assortiment te halen. Tegelijkertijd zullen de brancheverenigingen...

  2009

 3. Internationale leefomgevingsagenda 2009

  Deze agenda brengt de lopende en komende activiteiten op het gebied van de internationale duurzame leefomgeving in beeld. Het doel van de Internationale Leefomgevingsagenda (ILA) is om verschillende o...

  2009

 4. Convenant DSM afbouw ammoniaktransporten : eindversie convenant DSM Afbouw ammoniaktransporten : Nadere afspraken ingevolge artikel 19 van het convenant DSM Afbouw ammoniaktransporten tussen de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw dr. J.M. Cramer, te deze handelend als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden en de provincie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin, de heer mr. H.C.J.L. Borghouts

  Convenant betreffende het beëindigen van het vervoer van ammoniak per spoor tussen de vestiging van DSM Agro B.V. te Geleen en die te IJmuiden. Uiterlijk 31 december 2009 zullen de ammoniaktransporten...

  2009

 5. Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP) : naar een materiaalketenbeleid

  In het LAP wordt het algemene afvalbeheerbeleid aangegeven. De 'traditionele' activiteiten als afvalscheiding, inzamelen, nuttige toepassing, verbranden en storten komen aan de orde, maar ook overkoepelende...

  2009

 6. Een landschapsecologische analyse van processen, patronen en soorten en daaruit af te leiden maatregelen : wat leren referentie-wetlands ons over te nemen maatregelen in de Rijkswateren? : wat leren referentie-rivieren ons over te nemen maatregelen in het rivierengebied? : wat leren referentie-meren ons over te nemen maatregelen in het IJsselmeergebied? : wat leren referentie-delta’s ons over te nemen maatregelen in het deltagebied? : wat leren referentie-wetlands ons over te nemen maatregelen in Nederl

  2009

 7. Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP) : bijlagen

  In het LAP wordt het algemene afvalbeheerbeleid aangegeven. In deze bijlagen wordt naast een overzicht van termen en definities, het beleidskader voor specifieke afvalstoffen beschreven.

  2009

 8. Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP) : nota van aanpassing

  2009

 9. Het macrozoobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2005

  Rapport over de MWTL-bemonsteringen van macrozoobenthos in de zuidwestelijke Delta van Nederland. De data zijn opgeslagen in DONAR en de bodemdierdatabase van NIOO-CEMO (nu NIOZ). Dit rapport maakt deel...

  2009

 10. territorial Impact assessment of territorial cohesion for the Netherlands

  Ingegaan wordt op de gevolgen van het ideaal van territoriale cohesie voor Nederland. Onderzocht zijn de territorale cohesie opgevat als sociaal-economische convergentie, als economische concurrentie,...

  2009