Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. Convenant DSM afbouw ammoniaktransporten : eindversie convenant DSM Afbouw ammoniaktransporten : Nadere afspraken ingevolge artikel 19 van het convenant DSM Afbouw ammoniaktransporten tussen de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw dr. J.M. Cramer, te deze handelend als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden en de provincie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin, de heer mr. H.C.J.L. Borghouts

  Convenant betreffende het beëindigen van het vervoer van ammoniak per spoor tussen de vestiging van DSM Agro B.V. te Geleen en die te IJmuiden. Uiterlijk 31 december 2009 zullen de ammoniaktransporten...

  2009

 2. Een landschapsecologische analyse van processen, patronen en soorten en daaruit af te leiden maatregelen : wat leren referentie-wetlands ons over te nemen maatregelen in de Rijkswateren? : wat leren referentie-rivieren ons over te nemen maatregelen in het rivierengebied? : wat leren referentie-meren ons over te nemen maatregelen in het IJsselmeergebied? : wat leren referentie-delta’s ons over te nemen maatregelen in het deltagebied? : wat leren referentie-wetlands ons over te nemen maatregelen in Nederl

  2009

 3. Het macrozoobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse meer en het Grevelingenmeer in het voorjaar 2005

  Rapport over de MWTL-bemonsteringen van macrozoobenthos in de zuidwestelijke Delta van Nederland. De data zijn opgeslagen in DONAR en de bodemdierdatabase van NIOO-CEMO (nu NIOZ). Dit rapport maakt deel...

  2009

 4. territorial Impact assessment of territorial cohesion for the Netherlands

  Ingegaan wordt op de gevolgen van het ideaal van territoriale cohesie voor Nederland. Onderzocht zijn de territorale cohesie opgevat als sociaal-economische convergentie, als economische concurrentie,...

  2009

 5. Bird detection by operational weather radar

  Within the Avian Alert System of Systems (SoS) initiative of the European Space Agency (ESA), we have explored the potential of operational C-band Doppler weather radar as a bird migration...

  2009

 6. Beleidslijn Grote Rivieren

  2009

 7. Quality assessment of high resolution wind and temperature observations from ModeS : revised edition

  Wind, temperature and humidity observations from radiosonde and aircraft are the main sources of upper air information for meteorology. For meso-scale meteorology, the horizontal coverage...

  2009

 8. Holland climate house : science and experience in dealing with climate change

  2009

 9. Goed contracteren als basis voor succes

  Beschrijft de wijze van contracteren bij grote infraprojecten van Rijkswaterstaat en Prorail, en is bedoeld voor iedereen die professioneel bij infracontracten betrokken is. De evaluaties zijn door PSIbouw...

  2009

 10. Atmospheric correction for the KNMI Cloud Physical Properties retrieval algorithm

  A procedure is described to correct monochromatic reflectances simulated by a radiative transfer model to narrow-band reflectances measured by a satellite imager and affected by trace-gas...

  2009