Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. Zwemwaterkwaliteit 2009 : in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zuid-Holland RWS Rapportendatabank

  Geeft informatie over het monitoren van zwemwater. In hoofstuk 2 worden de locaties, bemonsteringsfrequentie en analyses beschreven. Aan zwemwaterprofielen wordt weinig aandacht omdat in het beheergebied...

  12-2009

 2. Haalbaarheid alternatieve bekledingmodule in Hydra-K RWS Rapportendatabank

  Het hoofddoel van dit project is het inbouwen van de zogenaamde Q-variant in Hydra-K, waarmee golfcondities voor bekledingen kunnen worden bepaald. Deze Q-variant is op dit moment in de zoete Hydra-modellen...

  12-2009

 3. Waterplantenonderzoek Zoete Rijkswateren - MWTL 2007-2009 : Primaire rapportage RWS Rapportendatabank

  Dit rapport geeft de resultaten weer van het MWTL Meetnet Zoete Rijkswateren in de jaren 2007, 2008 en 2009. Gegevens van het meetnet worden gerapporteerd in opeenvolgende primaire rapportages. Eerder...

  12-2009

 4. Survey car drivers - Longer and Heavier Vehicles (LHV's) RWS Rapportendatabank

  This report contains the results of a survey into the support, safety experience and possible pressure points felt by car drivers with regard to longer and heavier vehicles. Longer and heavier vehicles...

  12-2009

 5. Monitoring traffic safety - Longer and Heavier Vehicles (LHV's) RWS Rapportendatabank

  This research is conducted to keep tabs on road traffic safety in relation to Longer Heavier Vehicles. Longer and heavier vehicles (LHV's) are goods vehicles with a maximum weight of 60 tonne and a maximum...

  12-2009

 6. Hollandse brug : een jaar na dato : bijdrage aan het collectief geheugen van Rijkswaterstaat als publieksgerichte netwerkmanager en toonaangevend opdrachtgever in nieuwe vormen van samenwerking RWS Rapportendatabank

  Is een samengesteld verhaal> De bouwstenen zijn grotendeels aangedragen door mensen die zeer nauw bij het project waren betrokken. Bevat drie hoofdstukken. In alle hoofdstukken is aandacht besteed aan...

  12-2009

 7. Zwemwaterkwaliteit Noordzee 2007-2009 : Meerjarenoverzicht RWS Rapportendatabank

  12-2009

 8. Dijkversterking Markermeer, synergie tussen veiligheid en natuur : markermeerdijken, verbindende schakels voor natuur RWS Rapportendatabank

  Quick scan naar de synergie tussen veiligheid en natuur dient als input voor een korte verkenning door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Provincie Flevoland en het hoogwaterbeschermingsprogramma...

  12-2009

 9. Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW) RWS Rapportendatabank

  Het Beheer-en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren beschrijft het beheer van de rijkswateren voor de periode 201-2015. Rijkswaterstaat voert het beheer uit. Het BPRW is opgesteld binnen de kaders van Europese...

  12-2009

 10. Omgevingsmanager: de onmisbare schakel tussen buiten en binnen RWS Rapportendatabank

  Omgevingsmanagement staat volop in de belangstelling en is ook bij Rijkswaterstaat sterk in ontwikkeling. De commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten (ook wel commissie Elverding...

  01-12-2009