Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. Validatie STEENTOETS2008 : onderzoeksprogramma kennisleemtes steenbekledingen RWS Rapportendatabank

  2009

 2. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit [NSL] RWS Rapportendatabank

  2009

 3. Wind chill equivalente temperatuur (WCET) : KNMI-implementatie JAG/TI-methode voor de gevoelstemperatuur in de winter

  Bij koud, vriezend winterweer voelt het als het waait, kouder aan dan de thermometer aangeeft; de wind zorgt voor meer warmteverlies. De windchill equivalente temperatuur (hierna te noemen...

  2009

 4. Detection of Cb and TCu clouds using MSG-SEVIRI cloud physical properties and weather radar observations

  Deep convective clouds, such as Towering Cumulus (TCu) and Cumulonimbus (Cb) clouds, may pose a serious risk to aviation. For a responsible replacement of human observers at airport weather...

  2009

 5. The construction of a Central Netherlands temperature

  The Central Netherlands Temperature record (CNT) is a monthly daily mean temperature time series that is representative for a region in the centre of the country, i.e., excluding the coast,...

  2009

 6. Exploring high-end climate change scenarios for flood protection of the Netherlands

  This international scientific assessment has been carried out at the request of the Dutch Delta Committee. The Committee requested that the assessment explore the high-end climate change...

  2009

 7. Kennis- en Innovatie Agenda Luchtvaart. Stimulans voor de Nederlandse economie RWS Rapportendatabank

  De Nederlandse luchtvaartsector is trots op de in de afgelopen 15 jaar behaalde sterke positie, maar beschouwt deze niet als een vanzelfsprekende verworvenheid. De dynamiek van markt en maatschappij...

  2009

 8. Omgaan met overschrijdingen van microverontreinigingen in het oppervlaktewater RWS Rapportendatabank

  Beschrijft methodieken en instrumenten die relatief complex en voor een gedeelte nog in ontwikkeling zijn.

  2009

 9. De bibliotheek van het KNMI

  2009

 10. Convenant DSM afbouw ammoniaktransporten : eindversie convenant DSM Afbouw ammoniaktransporten : Nadere afspraken ingevolge artikel 19 van het convenant DSM Afbouw ammoniaktransporten tussen de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw dr. J.M. Cramer, te deze handelend als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden en de provincie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin, de heer mr. H.C.J.L. Borghouts RWS Rapportendatabank

  Convenant betreffende het beëindigen van het vervoer van ammoniak per spoor tussen de vestiging van DSM Agro B.V. te Geleen en die te IJmuiden. Uiterlijk 31 december 2009 zullen de ammoniaktransporten...

  2009