Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. Klimaatkamertest van de Gill R3 sonische anemometer/thermometer en de Licor 7500 H20/CO2 sensor

  In dit verslag staan de resultaten van de stage die uitgevoerd is bij het KNMI onder begeleiding van F.C. Bosveld (KNMI) en S.R. de Roode (TU Delft). Gedurende de stage is gekeken naar...

  2009

 2. News in Climate Science since IPCC 2007 : topics of interest in the scientific basis of climate change

  The IPCC Fourth Assessment Report (2007) assessed worldwide scientific literature on all aspects of climate change, of the period from 2000 to 2006. The report is intensively used for underpinning international...

  2009

 3. Watervogels in Nederland 2007/2008 RWS Rapportendatabank

  2009

 4. Exploring the boundaries of climate change : a review of thirteen climate eventualities

  In the public debate, references are regularly made to possible climate events with potentially severe consequences. The report examines a number of possible climate events, most of which are highly...

  2009

 5. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2007/2008 RWS Rapportendatabank

  2009

 6. Kaartbladen Besluit Rijksrivieren 2009 RWS Rapportendatabank

  2009

 7. Mogelijke effecten geulwandsuppletie Oostgat op de drempel tussen het Oostgat en de Sardijngeul RWS Rapportendatabank

  Op de geulwand van het Oostgat, de getijdengeul die langs de zuidwestkust van Walcheren loopt, werd in 2005 een suppletie uitgevoerd ter hoogte van Zoutelande. De lengte van de suppletie is ongeveer...

  2009

 8. Windchill equivalent temperature (WCET) : climatology and scenarios for Schiphol Airport

  This report presents the background, climatology and scenarios of the windchill equivalent temperature (WCET) for Schiphol Airport. The WCET-information is recommended during cold winter...

  2009

 9. Lichtvoering fietsers 2008 - 2009 RWS Rapportendatabank

  Sinds 2003 wordt in opdracht van de Dienst Verkeer en Scheepvaart jaarlijks een meting verricht naar de lichtvoering van fietsers. Deze metingen geven inzicht in de effecten van de publiekscampagnes. In...

  2009

 10. Historical maritime wind scales until 1947

  2009