Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. Actieprogramma Verkeersveiligheid 2009 – 2010

  Geeft aan wie wanneer, welke activiteit oppakt. Het Actieprogramma is zo opgebouwd dat per bestuurslaag kan worden bekeken op welke activiteiten de komende twee jaar ingezet zal worden. Volledigheid wordt...

  2009

 2. Vooronderzoek veroudering en herstructurering [elektronische versie]

  Het tijdig signaleren van veroudering en, indien gewenst, herstructurering van bedrijventerreinen draagt bij aan zuinig ruimtegebruik. Een belangrijke voorwaarde is een betrouwbare monitor. In IBIS (Integraal...

  2009

 3. Morphological effects of mega-nourishments : using the MOHOLK model for understanding effects of meganourishmnets in the areas North Holland and Marsdiep

  Describes the development of the Moholk model, an advanced large-scale morphological model for the Holland coast and the Western Wadden Sea, and the application of the model on modelling the morphological...

  2009

 4. Geokunststoffen in de waterbouw

  Geokunststoffen is een verzamelnaam voor kunststofproducten die al vele jaren in de civiele en milieutechniek worden toegepast. De vele soorten geokunststoffen hebben in de loop van de tijd een breed scala...

  2009

 5. Onder het zand beland : effecten van strand- en onderwatersuppleties op het macro- en epibenthos van de nabije kustzone, onderzocht met behulp van Systematisch Strandonderzoek (pilotstudie) : periode 1978-2008

  In 1978 is aan de Nederlandse kust, tussen Katwijk en Noordwijk, een vorm van systematisch aanspoelselonderzoek gestart, waarbij wordt getracht door het wekelijks inventariseren van aangespoelde...

  2009

 6. Het zekere voor het onzekere? : verslag van het KiM-symposium, 3 februari 2009

  Hoe ga je als wetenschapper én als beleidsmaker om met onzekerheden? Dat was de vraag die centraal stond op het KiM symposium op 3 februari 2009. Net als vorig jaar was ook nu voor Madurodam als...

  2009

 7. Macrozoobenthosonderzoek MWTL, voorjaar en najaar 2009 : waterlichamen Waddenzee (Piet Scheveplaat, Groninger Wad), Eems Dollard (Heringsplaat)

  2009

 8. The power of inland navigation : the future of freight transport and inland shipping in Europe 2010-2011

  2009

 9. Gebruikershandleiding STEENTOETS2008 : onderzoeksprogramma kennisleemtes steenbekledingen

  2009

 10. Klimaatkamertest van de Gill R3 sonische anemometer/thermometer en de Licor 7500 H20/CO2 sensor

  In dit verslag staan de resultaten van de stage die uitgevoerd is bij het KNMI onder begeleiding van F.C. Bosveld (KNMI) en S.R. de Roode (TU Delft). Gedurende de stage is gekeken naar...

  2009