Jaaroverzichten

Alle documenten uit 2009

 1. Onder het zand beland : effecten van strand- en onderwatersuppleties op het macro- en epibenthos van de nabije kustzone, onderzocht met behulp van Systematisch Strandonderzoek (pilotstudie) : periode 1978-2008

  In 1978 is aan de Nederlandse kust, tussen Katwijk en Noordwijk, een vorm van systematisch aanspoelselonderzoek gestart, waarbij wordt getracht door het wekelijks inventariseren van aangespoelde...

  2009

 2. Het zekere voor het onzekere? : verslag van het KiM-symposium, 3 februari 2009

  Hoe ga je als wetenschapper én als beleidsmaker om met onzekerheden? Dat was de vraag die centraal stond op het KiM symposium op 3 februari 2009. Net als vorig jaar was ook nu voor Madurodam als...

  2009

 3. Macrozoobenthosonderzoek MWTL, voorjaar en najaar 2009 : waterlichamen Waddenzee (Piet Scheveplaat, Groninger Wad), Eems Dollard (Heringsplaat)

  2009

 4. The power of inland navigation : the future of freight transport and inland shipping in Europe 2010-2011

  2009

 5. Gebruikershandleiding STEENTOETS2008 : onderzoeksprogramma kennisleemtes steenbekledingen

  2009

 6. Klimaatkamertest van de Gill R3 sonische anemometer/thermometer en de Licor 7500 H20/CO2 sensor

  In dit verslag staan de resultaten van de stage die uitgevoerd is bij het KNMI onder begeleiding van F.C. Bosveld (KNMI) en S.R. de Roode (TU Delft). Gedurende de stage is gekeken naar...

  2009

 7. News in Climate Science since IPCC 2007 : topics of interest in the scientific basis of climate change

  The IPCC Fourth Assessment Report (2007) assessed worldwide scientific literature on all aspects of climate change, of the period from 2000 to 2006. The report is intensively used for underpinning international...

  2009

 8. Watervogels in Nederland 2007/2008

  2009

 9. Exploring the boundaries of climate change : a review of thirteen climate eventualities

  In the public debate, references are regularly made to possible climate events with potentially severe consequences. The report examines a number of possible climate events, most of which are highly...

  2009

 10. Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2007/2008

  2009